Podujatie sa začalo slávnostným sprievodom a tradičnou svätohubertovskou omšou, po ktorej nasledovalo slávnostné otvorenie, s príhovormi pani ministerky Gabriely Matečnej a prezidenta SPK a SPZ Tibora Lebockého, umocnené živým prednesom poľovníckej hymny, ktorú za sprievodu lesných rohov zaspieval sólista opery SND, majster Otokar Klein.

VIDEO: Otvorenie slávností

Potom už nasledovali tradičné časti programu a neskôr vyhlasovanie výsledkov jednotlivých súťaži. Výsledky si môžete pozrieť na webovej stránke poľovníckej samosprávy.