Sem patrí aj vyvrhovanie zveri, pre túto činnosť je potrebné ovládať správnu techniku, mať dostatočnú guráž, ostrý nôž a hygienické rukavice. Začíname oddelením pohlavných orgánov a otvorením zámku. Rez potom vedieme cez brušnú dutinu, hrudnú kosť až po hrtan.

Pri vyťahovaní veľkého vývrhu si pomáhame jednoduchými rýchlymi rezmi po okrajoch bránice a vyvrhovanie dokončíme „posadením“ úlovku, aby prebytočná farba vytiekla cez otvor zámku. Takýmto jednoduchým, ale výsostne profesionálnym spôsobom vieme do 4 a pol minút zver vyvrhnúť. Pred vložením zveriny do chladiaceho boxu sa ešte odporúča brušnú dutinu vystriekať prúdom nezávadnej vody.