Naše nádherné pstruhové revíry opäť naplno ožívajú, a príroda, očividne sa prebúdzajúca zo zimnej letargie, sa hemží množstvom rybárov. Ešte kde-tu zarybníme, najmä mierečným dúhakom a dlho očakávaná pstruhové sezóna sa môže naplno otvoriť.

Pre prívlačiarov a muškárov, ktorí aj kvôli pohybu pri vode uprednostňujú tento spôsob lovu rýb, to predstavuje doslova raj na zemi.

Sezóna sa začala...
Sezóna sa začala...
Zdroj: Tibor Benčič

Stále však platia určité opatrenia z dôvodu šírenia nebezpečného vírusu a tak stanovená hranica vzdialenosti loviacich od seba, pri love prívlačou alebo muškarením 20 metrov je, v súčasnosti, viac ako potrebná.

Pstruh potočný
Pstruh potočný
Zdroj: Tibor Benčič

Nezabúdajme, že na pstruhových vodách lovíme len jednou udicou, a to buď prívlačou, pri použití iba jednej nástrahy, alebo muškarením, s použitím iba muškárskeho náradia a umelých muškiek v maximálnom počte tri. Rovnako nesmieme pri love používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti. Tých zákazov je viac a každý rybár by ich mal vedieť naspamäť.

Pstruhy lovíme aj prívlačou, na umelé nástrahy
Pstruhy lovíme aj prívlačou, na umelé nástrahy
Zdroj: Tibor Benčič

Pripomíname, že na pstruhových vodách je povolené loviť tri dni v týždni, pričom  v jednom dni si rybár môže privlastniť maximálne dva kusy pstruha potočného a ku tomu iba taký počet pstruha dúhového alebo sivoňa, aby celkový počet privlastnených rýb neprekročil počet štyri kusy, všetko do váhy 5 kilogramov. A ešte na záver, minimálna lovná miera, každého zo spomínaných lososovitých druhov, je 27 centimetrov.

Úspešný lov
Úspešný lov
Zdroj: Tibor Benčič

Petrov zdar!