O zvieratá, ktoré sú v akútnom ohrození zdravia a života, sa tím lekárov a ošetrovateľov stará v nepretržitej službe. Plne funkčné sú všetky kliniky, zrušili však plánované operácie a pracujú v obmedzenom režime. Majitelia zvierat sa musia riadiť prísnymi predpismi. TASR o tom informovala hovorkyňa UVLF Zuzana Bobriková. „Ak má klient zviera v akútnom stave a potrebuje neodkladnú pomoc, musí najprv zatelefonovať na číslo pohotovostnej služby. Tam ho objednajú na prvý možný voľný termín. Každý klient je vpúšťaný do priestorov kliniky osobitne, do ambulancií nesmie vstúpiť viac ako jeden majiteľ s jedným psom, respektíve iným malým zvieraťom. Aj pri fixácii zvieraťa musí byť zachovaný dvojmetrový odstup medzi veterinárnym lekárom a klientom,“ priblížila prorektorka UVLF pre klinickú činnosť a styk s praxou Alexandra Trbolová.

Foto
Foto
Zdroj: kosice.dnes.sk

KAŽDÝ S RÚŠKOM
V nemocnici sa robí pravidelná dezinfekcia, každý klient musí prísť s rúškom. Klienti s pozitívnou anamnézou alebo v karanténe do nemocnice nesmú prísť. Ak majú zviera v akútnom ohrození, musia nájsť zdravého človeka, ktorý ho bude sprevádzať. „Veríme, že ľudia sa budú zodpovedne správať aj v prípade návštevy veterinárnej nemocnice, pretože jej prevádzka by v prípade ohrozenia nášho lekárskeho tímu bola vážne ohrozená,“ doplnila A. Trbolová. Pohotovostná služba na klinike malých zvierat má číslo 0905-579-559, pohotovostná služba na klinike koní 0907-771-990. Prevádzku kliník zabezpečuje tím veterinárnych lekárov, ktorým pomáhajú aj doktorandi a veterinárny technický personál.

(Pokračovanie na strane 2.)