Nákaza bažantov na farmách s produkciou tisícov jedincov môže spôsobiť veľké straty. Aj ekonomické. Preto tam treba dodržiavať prísne zverozdravotné postupy v prevencii, diagnostike, liečbe infekčných a neinfekčných chorôb a hygiene liahní a chovných zariadení. Prax si vyžiadala orientovanie poľovníckeho a veterinárneho výskumu aj týmto smerom. O to viac, že niektoré nákazy pernatej zveri sú súčasne zoonózami, teda chorobami prenosnými na človeka. Aktívni boli takisto študenti na Katedre aplikovanej zoológie a manažmentu zveri Lesníckej fakulty vo Zvolene, ktorí sa problematike zdravia pernatej zveri venovali vo svojich záverečných prácach.

Foto
Foto
Zdroj: RCHÍV AUTOROV, JOZEF BRUNČÁK, ALEXANDER FEKETE, PAVEL FOREJTEK, PROFIMEDIA

FARMY

Rozšírenie takej tuberkulózy bažantov na farmách môže limitovať úspešnosť chovu základného stáda (obr. 1). Z bakteriálnych chorôb sa v minulosti vzácnejšie zisťovala cholera (obr. 2) s nápadnými zmenami na črevnom aparáte. So zvyšovaním úrovne zoohygieny a výživy v intenzívnych chovoch pernatej zveri sa však vyskytuje už len vzácne. Medzi choroby bakteriálneho pôvodu patrí aj botulizmus. Ide o alimentárnu intoxikáciu toxínmi produkovanými baktériou C l o s t r i d i u m b o t u li n u m . Charakteristickým príznakom pri bažantoch je ochrnutie krčných svalov a podopieranie hlavy o zobák.

Celý článok nájdete v PaR 11/2020.

Autor: MÁRIA VAVRÍKOVÁ, RÓBERT ÁRENDÁŠ, ml., MÁRIO PÁPEŠ