Názory na veľké šelmy a škody, ktoré spôsobujú sa v spoločnosti výrazne líšia. Najmä vlk a medveď sú často vnímané príliš čierno-bielo, buď ako hrozba alebo ako nedoknuteľný objekt obdivu. Inak sa na ne pozerá asi ten, komu narúšajú chovateľské záujmy a inak nezainteresovaný pozorovateľ. V inej situácii je ten, kto žije v ich blízkosti a v inej ten, kto o nich len číta, počúva, sleduje videá. To, že sú frekventovanou témou, evokuje mylný dojem, že dnes ich už možno celkom bežné pozorovať vo voľnej prírode, prípadne, že o ich správaní vieme skoro všetko. No šelmy stále menia svoju stratégiu prežitia. Kľúčová je pritom ich skúsenosť a prispôsobivosť.  

VLK

Svorka vo svoj prospech využíva prevažne sezónnu korisť, čo z vlka robí veľmi špecifického predátora. Neznamená to, žeby počas roka lovil iba niektoré druhy zveri, ale zameriava sa hlavne na zver, ktorá je v danom ročnom období o čosi dostupnejšia. Uprednostňuje jeleniu a diviačiu zver, a keď má na výber, radšej zver oslabenú alebo chorú. Vlky však ulovia aj zdravé jedince, čo sa nám niekedy možno zdá nezrozumiteľné. Z tohto pohľadu sú mimoriadne úspešné v love jeleňov na vrchole fyzických síl počas leta. Vtedy v pomerne krátkom čase, za týždeň či dva, dokáže dobre organizovaná svorka vyzrieť aj na niekoľko silných jeleňov.

Mláďa vlka dravého
Mláďa vlka dravého
Zdroj: Pavol Lenko

Možným vysvetlením je, že takzvaná vrcholová kategória jeleňov je pre vlky mimoriadne ľahko dostupná a niektoré takéto jelene sa v tomto čase vlkom neboja postaviť. Lebo keď sa končí vývoj ich parožia, ešte stále prechádzajú hormonálnou zmenou a tesne pred, počas a bezprostredne po vytlčení pred vlkmi odrazu stoja jelene „v plnej zbroji“. Samozrejme, nerobia to všetky, len niektoré, no najmä tie silné.

VIDEO: Vlky sú inteligentné zvieratá s dokonale prepracovanou stratégiou lovu

Nespoliehajú sa na základné pravidlo prežitia, ktorým je útek. Do situácie, ktorá je pre ne otázkou prežitia idú s vedomím, že sa vďaka kondícií a novému parožiu ubránia. Býva to osudová chyba prevažne šesť- až deväťročných jeleňov. No ako nadobúdajú skúsenosti predátory, rovnako nadobúda skúsenosti aj ich korisť. O vlkoch je známe, že v miestach, kde trvale žijú sa počas roka správajú tak, akoby boli všade a zároveň nikde.

RYS

Sezónnosť potravy a správne načasovanie, teda kedy a ako loviť, je dôležité aj v prípade rysa. No pri ňom o čosi viac ako pri ostatných predátoroch platí, že nezraniť sa počas lovu je základnou podmienkou prežitia. Na jeden úspešný lov rysa totiž pripadá až príliš veľa neúspešných pokusov. Niekedy sa v spojitosti s touto šelmou robia prepočty, že ak denne skonzumuje toľko a toľko kilogramov srnčieho mäsa, a to sa prenásobí počtom dní v roku a upraví na priemernú hmotnosť jedného jedinca srnčej zveri, potom jeden rys do roka ochudobní naše lesy o toľko a toľko kusov srnčej zveri.

Srnčia zver je najčastejšou korisťou rysa
Srnčia zver je najčastejšou korisťou rysa
Zdroj: Pavol Lenko

Súčasne sa často dodáva, že rys do našich lesov patrí, lebo je ich prirodzenou súčasťou, no v rozumnom množstve. Početnosť rysej populácie je však len odrazom toho, čo mu vie poskytnúť prostredie...

Autor: PAVOL LENKO

Viac sa dočítate v č. 5/2021 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo