Veterinárne lekárstvo, poľovníctvo a diviačia zver spája medzinárodný etnografický výskum, ktorý získal jednu z najprestížnejších vedeckých podpôr: ERC konsolidačný grant vo výške 2 miliónov eur. Jeho autorom je Luděk Brož z Etnologického ústavu Akadémie vied ČR. V nasledujúcich piatich rokoch sa so svojím tímom zameria na konflikty, ku ktorým viedol najskôr veľký nárast počtu diviačej zveri v Európe a potom ich následné ohrozenie africkým morom ošípaných (AMO).

(Pokračovanie na 2. strane)