Výskum má priniesť poznatky pre zvládnutie zmien, ktoré narušia rovnováhu lesa. Informovala o tom hovorkyňa ČZU Jana Kašparová. „Zámer vychádza z poznatku, že regenerácia lesných porastov závisí od početnosti veľkých bylinožravcov,“ uviedla.

Foto
Foto
Zdroj: Jozef Ferenec

Práve vysoké stavy lesnej zveri sú podľa univerzity častým problémom pri pestovaní novovysadených lesov. V Školskom lesnom podniku ZČU na ploche zhruba 3 000 hektárov preto zintenzívnia lov srnca lesného. Srny sa bežne lovia len individuálne, podľa J. Kašparovej však možno získať povolenie na lov v nadhánkach, teda pri spoločných lovoch, čím sa zvýši počet ulovených jedincov.

(Pokračovanie na 2. strane)