Súčasťou podujatia je výstava Poľovníctvo a príroda, na ktorej sú vystavené trofeje ulovené v predchádzajúcej poľovníckej sezóne v okrese Levice, ako aj preparáty zveri a živočíchov. Expozíciu dopĺňa výstava výtvarných a literárnych prác Príroda očami detí.

Foto
Foto
Zdroj: Mária Inštitorisová

V piatok sa deti formou hier a súťaží oboznamovali s lesom, prírodou a poľovníctvom. Mnoho užitočných poznatkov získali od sokoliarov, lesničiarov, vábičov zveri, kynológov a lesníkov.

Študenti zo SOŠL lesníckej v Banskej Štiavnici, pod pedagogickým vedením Štefana Petrikoviča.
Študenti zo SOŠL lesníckej v Banskej Štiavnici, pod pedagogickým vedením Štefana Petrikoviča.
Zdroj: Mária Inštitorisová
Veľkým lákadlom pre deti boli aj kynologické prezentácie poľovných psov.
Veľkým lákadlom pre deti boli aj kynologické prezentácie poľovných psov.
Zdroj: Mária Inštitorisová

Popoludní sa uskutočnil seminár, na ktorom odborníci hovorili o aktuálnych problémoch v slovenskom poľovníctve. Prezident SPK Tibor Lebocký upriamil pozornosť účastníkov na zákon o zbraniach a strelive, jeho novelu, dohady aj riešenia. O výsledkoch výskumu a monitoringu rysa ostrovida na česko-slovenskom pomedzí hovoril Marián Slamka z Národného lesníckeho centra vo Zvolene. O manažmente trofejovej kulminácie, respektíve dodržiavaní pravidiel manažmentu vekových tried zveri informoval Dušan Krajniak z Poľovníckej organizácie Lykovec. Tému podporných mechanizmov pre ekologizáciu poľnohospodárskej krajiny a pre životné prostredie malej zveri analyzoval Jaroslav Slamečka, riaditeľ NPPC – VÚŽV Nitra.

Seminár otvoril prezident SPK Tibor Lebocký.
Seminár otvoril prezident SPK Tibor Lebocký.
Zdroj: Mária Inštitorisová

V piatok prebehlo aj slávnostné vyhodnotenie medzinárodného festivalu filmov s tematikou „Poľovníctvo a príroda“, ako aj súťaže výtvarných a literárnych prác „Príroda očami detí.“ Do súťaže sa zapojili žiaci ZŠ z okresu Levice a družobných miest mesta Levice. Záujemcovia si v priestoroch zimného štadióna a v jeho okolí mohli vyskúšať a zakúpiť poľovnícke zbrane, strelivo, poľovnícku optiku, oblečenie, obuv a rôzne doplnky. Zároveň mali príležitosť absolvovať výstavu a ukážku terénnych vozidiel popredných značiek.

(Viac v Poľovníctve a rybárstve č. 6/2019.)

Foto
Foto
Zdroj: Mária Inštitorsová

***

Levické poľovnícke dni zorganizovala Obvodná poľovnícka komora Levice v spolupráci so Slovenskou poľovníckou komorou, Slovenským poľovníckym zväzom, š. p. Lesy SR, Odštepným závodom Levice a Mestom Levice.

Pozrite si aj FOTOGALÉRIU: