V našich horách žije podľa sčítania Štátnej ochrany prírody asi 300 rysov, ale len tak sa nám neukážu. Ich denná aktivita nie je výrazná. Pred človekom sú navyše plaché a veľmi obozretné. Lesník denne obhliadne svoj úsek, kde robotníci ťažia drevo alebo lesné žienky vyžínajú burinu pri sadeniciach stromčekov. A hoci tu či v blízkom okolí žije rys, nikto z nich ho zrejme nevidel. Ani mnohí dlhoroční poľovníci nemali to šťastie. Skôr možno stretnúť medveďa. Ten sa pred ľuďmi neskrýva, zato rys je iná povaha.

Vynikajúci lovec so zaujímavým krypticko-aposematickým sfarbením sa vie výborne maskovať v úkryte a trpezlivo, dlhé hodiny bez pohnutia čakať na korisť, ale aj do odchodu ľudí z lokality. Ľudí sa totiž inštinktívne bojí. Nie div. Jeho prarodičov strieľali a chytali do pascí pre krásnu kožušinu. Nebohý Ján Brtek, otec známeho zoológa Ľubomíra Brteka, písal o týchto reflexných, stereotypných prvkoch správania rysov. Rys má vysoké nároky na rozlohu teritória a potravu bohatú na bielkoviny. S ľuďmi súperí o obmedzené zdroje, no uniká im spred očí…

Autor: Ivan Kňaze

Viac sa dočítate v č. 9/2022 mesačníka Poľovníctvo a rybárstvo.