Premnožené medvede

V tejto súvislosti by som uvítal vyjadrenie pána docenta k môjmu presvedčeniu, že premnožené medvede zlikvidovali mravca lesného opakovaným rozhrabávaním mravenísk za účelom získania potravy. Katastrofálne následky pre mravce má najmä požieranie samičiek, kráľovien, ktoré sa v skorom jarnom období zhromažďujú v takzvanom tepelnom jadre vo vrcholovej časti mraveniska, kde kladú vajíčka. Keď vezmeme do úvahy fakt, že lokality trvalého rozšírenia medveďa, v ktorých sú vyhubené mravce, sa prekrývajú s areálom rozšírenia hlucháňa, záver sa ponúka sám. Pokiaľ by za likvidáciu mravcov neboli zodpovedné premnožené medvede, tak kto, respektíve čo spôsobilo ich absenciu v našich lesoch? Mraveniská sú síce zdrojom potravy aj pre ďatle a iné živočíchy, ale tie im neublížia tak drasticky ako medveď. Ak by mali byť príčinou úbytku mravenísk kyslé dažde, tak tie sa vyskytujú aj v južnom Nórsku. Napokon ako vysvetlíme, že v lokalitách mimo celoročného areálu výskytu medveďa sa mravcovi lesnému darí.

Tetrov Hlucháň
Tetrov Hlucháň
Zdroj: internety

Iné druhy hmyzu

Uvítal by som aj vyjadrenie pána docenta k tomu, ako vníma absenciu mravca v lesných ekosystémoch nielen v súvislosti s úbytkom lesných kúr, ale aj s premnoženými lykožrútmi a schopnosťou mravcov dovliecť do mraveniska hmyz, ktorý dokážu premôcť. Je všeobecne známe, že mravec je poriadny silák a navyše pri transporte potravy spolupracuje niekoľko jedincov. Zaujíma ma tiež názor tohto odborníka na vyhrabávanie a požieranie hniezd osy zemnej, čmeliaka zemného a lariev hmyzu medveďom zo zhnitých klád a pňov. Premnožené medvede podľa mňa narušili biologickú rovnováhu lesných ekosystémov a sú jednou z hlavných príčin úbytku uvedených živočíchov, a to dokonca aj vzácnych chránených druhov chrobákov, napríklad fúzača alpského.

Turistické zaťaženie

Na základe mojich skúseností som presvedčený, že autor uvádzaného príspevku preceňuje škodlivosť rušenia hlucháňov turistikou. Porovnávanie podmienok Nórska so Slovenskom môže byť problematické, preto spomeniem dve nórske lokality. V Telemarku, v odľahlej, a tým minimálne rušenej prírodnej rezervácii Grytdalen s rozlohou 1 500 hektárov, sú nižšie stavy lesných kúr ako v blízkej lokalite Myrheim. Ide o letnú farmu, kde sa v okolitých lesoch intenzívne hospodári a nachádza sa tam lyžiarska bežecká trasa s turistickými chodníkmi a elektrovodmi vrátane štátnej cesty. Je to lokalita s roztrúsenými poľnohospodárskymi farmami a rekreačnými chatami. Hlavný dôvod, ktorým si možno vysvetliť túto rozdielnosť, sú väčšie potravné zdroje a nižší predačný tlak šeliem i dravcov v druhej lokalite. Vynikajúcim miestom pre poľovačky na lesné kury je trasa 110-kilowatového elektrovodu, ktorá je udržiavaná výrubom. Môžu to potvrdiť aj slovenskí poľovníci, ktorí sa zúčastnili na takýchto lovoch. Ak niekto oponuje, že v Telemarku je nižšie turistické zaťaženie krajiny, asi má pravdu, ale pochybujem, že ide o podstatný rozdiel. Pravda je však aj to, že v Nórsku neplatí pre turistov zákaz pohybovať sa mimo turistických chodníkov, a napríklad v prírodnej rezervácii zameranej na ochranu rastlín je povolené poľovať, chytať ryby a dokonca za vhodných podmienok aj klásť oheň.