Na základe mojich životných skúseností a najmä praktických poznatkov z Nórska som napísal príspevok o poklese stavov lesných kúr na Slovensku, ktorý vyšiel asi pred rokom v tomto periodiku. Zaznamenal som aj viacero ohlasov, pričom lesníci a poľovníci z lesnej prevádzky sa v zásade pripojili k mojim tvrdeniam. Pri všetkej úcte k záslužnej práci pána docenta si dovolím nesúhlasiť s nie­ktorými časťami v jeho príspevku.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: JOZEF FERENEC

Lesné plody

Ako dôležitú potravu hlucháňa napríklad neuvádza čučoriedku brusnicovú, brusnicu, ktorej plody dozrievajú neskôr ako plody čučoriedky obyčajnej a najmä zostávajú dlhšie na kríčkoch. Tento lesný kurovitý vták ich má k dispozícii ešte aj v novembri a decembri, keď už býva celodenný mráz i vrstva snehu a čučoriedky dávno opadali. Konzumáciou brusníc si vytvára energetické zásoby na zimu. Podľa vyjadrenia mojich nórskych priateľov je zároveň brusnica nut­rične hodnotnejšia ako čučoried­ka. Hoci docent Saniga označil masový zber lesných plodín za škodlivý, podľa mňa je nevyhnutné vziať do úvahy aj obdobie a veľkosť úrody jednotlivých plodín. Malina ostružina dáva úro­du uprostred leta, keď majú vtáky k dispozícii hmyz, semená a iné časti rastlín, ale tiež dážďovky a slimáky. Potenciál úrod maliny v sloven- ských lesoch býva taký veľký, že ho ani nemožno využiť, zberači preto nespôsobujú nedostatok tejto potravy pre hlucháňa. V horách nórskeho Telemarku je malina pomerne vzácna, čo tiež potvrdzuje, že pre lesné kury nemá zásadný význam. V období dozrievania malín na Slovensku zreje na nórskych rašeliniskách severská malina „molte“, ale ani túto plodinu hlucháne nevyhľadávajú. Autor mal podľa môjho názoru zvýrazniť skôr škodlivosť hromadného zberu lesných plodov v závere sezóny pred mesiacmi zimného živorenia zveri a najmä škodlivosť masového zberu brusníc. 

Vyberáme z nášho archívu: Úsvit hlucháňa, alebo o čom sa písalo v roku 2009

Dospelé mravce a kukly

V príspevku nie je ani zmienka o význame mravenísk a mravca lesného (Formica rufa) pri odchove nekŕmivých kuriatok hlucháňa. Ako je nám známe, hluchánica nedokáže nakŕmiť kuriatka tak, ako napríklad sýkorka či holub, ale mláďatá iba dovedie k zdrojom potravy. Dôležitým bielkovinovým zdrojom potravy živočíšneho pôvodu sú dospelé mravce lesné a najmä ich kukly. Keďže tento hmyz je aktívny aj pri drsných klimatických podmienkach, teda v chlade a daždi, pre kuriatka je ľahko dostupný už skoro na jar, keď ostatný hmyz ešte nevychádza z úkrytov. Mravca lesného preto môžeme označiť za potravu strategického významu. Výskyt mravenísk v lokalite Myrheim v nórskom Telemarku je až neuveriteľný, na hektár pozemku ich pripadá desať! V našom areáli celoročného výskytu medveďa sa však sotva nájdu.

Pokračovanie je na 2. strane.