Čo klub v roku 2018 najväčšmi posunulo dopredu?

Vďaka projektu Woman the Hunter sme spolu s kolegyňami z Estónska a Fínska pripravili elektronickú knihu receptov jedál z diviny a zo zdrojov, ktoré nám ponúka les. Zatiaľ obsahuje tridsať receptov v angličtine, dostupné sú na stránke CIC. Pracujeme na ďalšej medzinárodnej kuchárskej knihe. Najväčším podujatím na domácej pôde bol piaty ročník Zvieratkova v Plaveckom Podhradí, kde sme privítali aj dvadsať fínskych poľovníčok. Išlo o veľmi podnetné a priateľské stretnutie, na ktorom sme si vymenili poznatky a skúsenosti z práce s deťmi. Hoci vo Fínsku majú iný vzdelávací systém a ľudia tam žijú bližšie k prírode, ženské kluby sa intenzívne venujú deťom od predškolského veku. Úspešná bola tiež medzinárodná konferencia poľovníčok, ktorá sa konala pod názvom Ženy a trvalo udržateľné poľovníctvo v Severnej Karélii. Teší ma, že tradícia poľovníckych konferencií, ktoré sme odštartovali práve my na Slovensku v roku 2012, sa uchytila a že sa nám hlásia záujemkyne o ich organizovanie z ďalších krajín. V roku 2019 bude konferencia v Poľsku, o rok neskôr v Ruskej federácii a potom v Spojených štátoch.

Úspešné ženy poľovníčky
Zdroj: Archív Soni Chovanovej Supekovej

Nevyšlo niečo podľa vašich predstáv?

Myslím si, že nie… Možno som mala predstavu, že dievčatá v regiónoch zorganizujú viac detských podujatí, ktoré by sa rozsahom približovali k spomenutému Zvieratkovu. Ale veľmi pekné akcie pripravili napríklad aj členky OPK Košice-okolie v Drienovských kúpeľoch či kolegyňa z OPK Rožňava v Betliari, takisto dievčatá z Ilavy, Považskej Bystrice, Trebišova a zo Skalice sú aktívne. Takže nemáme prečo smútiť.

Úspešné ženy poľovníčky
Zdroj: Archív Soni Chovanovej Supekovej

Čomu sa chcete v nastávajúcom roku prioritne venovať?

Plánujeme rozšíriť uvedenú elektronickú kuchársku knihu, ktorú preložíme z anglického jazyka do slovenčiny. Určite budeme organizovať čo najviac podujatí pre deti...

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 1/2019