Chrup tvoria zuby tvarované najmä podľa svojej funkcie pri spracovaní potravy. Hryzáky slúžia na trhanie alebo hryzenie potravy. Odborne ich nazývame incisivi a v stomatologickom vzorci sa označujú písmenom i a I. Za normálnych podmienok je ich šesť v dolnej i hornej čeľusti. Prežúvavcom v hornej čeľusti chýbajú. Očné zuby, alebo canini, sa označujú písmenom C. Sú najlepšie vyvinuté u šeliem a dravcov a slúžia na zabíjanie a trhanie koristi. U diviakov však majú obrannú funkciu. Predné stoličky sa nazývajú premoláre a označujú sa písmenom P. Spolu so zadnými stoličkami, molármi, označovanými písmenom M, slúžia na rozomletie a spracovaniu potravy. Medzi hryzákmi, očniakmi a stoličkami diviačej zveri sa nachádza prázdne miesto nazývané diastema.

Zbrane
Zbrane
Zdroj: Tibor Benčič

Každý druh zveri má charakteristické usporiadanie chrupu, ktoré sa znázorňuje príslušným vzorcom. Počet zubov je znázornený ako polovica príslušnej čeľuste vo forme zlomku. Nad zlomkovou čiarou je uvedený počet zubov v hornej polovici čeluste a pod ňou, respektíve za lomkou, počet zubov v dolnej polovici čeľuste. Zuby sa označujú písmenami. Skrátene sa však vzorec zapíše len číselnou formou, pričom každé číslo znázorňuje počet zodpovedajúcich zubov v chrupe (3.1.4.3./3.1.4.3.). Diviačej zveri sa nemenia len stoličky, ostatné zuby áno. Počet zubov vo vyvinutom mliečnom chrupe diviačat (3-4 mesiace) je 28. Vzorec je 3.1.3./3.1.3, pričom posledná predná stolička P3 je trojdielna. Rast trvalého chrupu u diviačat začína vo veku 5 – 6 mesiacov, vo veku 6 - 7 mesiacov vyrastá prvá stolička M1, k výmene druhej pred stoličky dochádza v 12 – 14 mesiacoch. Vo veku 20 – 24 mesiacov dorastá tretia, posledná stolička. Mliečny chrup je spravidla vo veku 24 mesiacov už vymenený za stály so 44 zubmi. Vzorec je 3.1.4.3./3.1.4.3. To sú najdôležitejšie znaky pre určovanie veku v prvých fázach života diviaka.

PODĽA STOLIČIEK Ďalšia metóda odhadu veku diviačej zveri vychádza z „opotrebovania stoličiek“. V tomto príspevku uvádzam klasifikáciu podľa Müllera (1984) a Kozla (1973), a to v prípade rôznych vekových tried. V roku 1973 Kozlo publikoval praktickú pomôcku – inštrukcie na určovanie veku, selekciu a lov diviačej zveri. Výsledky uvedené v publikácii sa opierajú o hodnoty získané meraním viac ako 650 lebiek rôznych vekových skupín a pohlaví. V roku 1984 Müller zoradil výsledky meraní a publikoval ich v nemeckom časopise Unsere Jagd pod názvom Kľúč k určovaniu veku diviakov. V týchto materiáloch okrem iného upozorňuje, že správny odhad veku ulovenej diviačej zveri je nevyhnutným predpokladom vedeckého a zároveň praktického chovu tohto druhu zveri.

Vek 2,5 roka
Vek 2,5 roka
Zdroj: Fedor Sedílek

2 ROKY: Prvý stĺpček tretieho molára (M3) prerazil ďasná a korunka je sfarbená do hneda. Druhý a tretí stĺpik je ešte ukrytý v ďasne. Po vyvarení a očistení dolnej čeľuste je ich farba biela.

Pokračovanie na strane 2.