Zubor je najväčší európsky suchozemský cicavec, ktorý je zaujímavý nielen svojou veľkosťou. V dnešnej dobe, keď čoraz viac živočíšnych druhov čelí vyhynutiu, je zubor príkladom toho, že na záchranu živočíšnych druhov nie je nikdy neskoro. Jeho vyhynutiu sa podarilo predísť len o chlp. Hoci je z najhoršieho von a jeho populácia sa úspešne rozrastá, ešte stále patrí medzi ohrozené druhy.

Momentálne ich svetová populácia predstavuje okolo 6 000 jedincov,  z toho 4 000 žijúcich vo voľnej prírode.  Najviac sa ich nachádza v Poľských Karpatoch, Rusku a Bielorusku. Pôvodne sa zubor vyskytoval takmer na celom území Európy, no vplyv človeka a jeho nekontrolovateľný lov spôsobili, že zubor na nejaký čas úplne vymizol z voľnej prírody. Posledný voľne žijúci zubor na Slovensku bol zabitý v 15. storočí a hovorí sa, že ho ulovil kráľ Matej Korvín. V tom čase sa však ešte vyskytoval na iných územiach, no definitívne ho v prírode pytliaci vyhubili v roku 1927. Našťastie sa podarilo populáciu zachrániť vďaka posledným 54 jedincom, ktorí prežili v zajatí.

Zubry v Poloninách žili. Kedysi im patrila celá časť Karpát,  ktorá tvorí dnešné hranice Slovenska s Poľskom a Ukrajinou.
Zubry v Poloninách žili. Kedysi im patrila celá časť Karpát, ktorá tvorí dnešné hranice Slovenska s Poľskom a Ukrajinou.
Zdroj: ŠTEFAN PČOLA

Dospelé samce dosahujú v kohútiku  výšku až 2 metre a vážia od 530 do 920 kilogramov, no ich váha nezriedka presiahne jednu tonu. Samice sú o niečo menšie. Kým samice žijú v menších stádách, samce sú samotári, ktorí vyhľadávajú stáda samíc len v období párenia. Zubry sa dožívajú okolo 25 rokov, v zajatí o niečo dlhšie. Sú vegetariáni a ich hlavnou zložkou potravy sú rôzne druhy bylín, tráv a v lete môžu zožrať až 40 kg potravy denne.

Osud zubrov nebol vedcom a milovníkom prírody ľahostajný a o pár rokov na to podnikli nevyhnutné kroky na záchranu tohto ohrozeného druhu. Zo zvyšných 54 jedincov bolo vybraných 12, ktorí boli vhodní na rozmnožovanie (ostatné boli staré alebo choré). Je známe, že všetky dnes žijúce zubry sú potomkami piatich z nich. Postupne sa ich počty začali zvyšovať a niektoré boli úspešne vysadené do voľnej prírody.