Vlk bol súčasťou svorky, ktorá dostala pomenovanie podľa obce Herzlake, ktorá sa nachádza v troch okresoch Emsland, Cloppenburg a Osnabrück. K odstrelu došlo na základe povolenia ministrestva životného prostredia v súlade  s § 45a odst. 4  zákona o ochrane prírody.  Bolo udelených niekoľko povolení k odstrelu, presný počet ministerstvo neupresnilo.

.
.
Zdroj: Jozef Ferenec

Identita lovca je utajená, z dôvodu strachu o život a vyhrážanie zo strany vlčích ochranárskych skupín. 

Od konca roka 2018 svorka zabila na území svorky Herzlake zabili okolo 500 oviec. amotnému pastierovi zatiaľ vznikla škoda 50 000 eur. Posledný útok na hospodárske zvieratách zaznamenali 10. októbra a 12. novembra 2020.

.
.
Zdroj: Shutterstock

Povolenie na lov vlkov v tejto oblasti bolo udelené už minulý rok. To však bolo kvôli súdnym sporom pozastavené a platnosť vypršala v apríli 2020. Povolenie ktoré je v súčasnosti platné, platí od septembra 2020 do 15. apríla 2021.

.
.
Zdroj: MPRV SR

Zdroj: www.jagderleben.de