Vyplácanie 100-percentnej dotácie schválila našim západným susedom Európska komisia. Zmenu pravidiel musí ešte v júni formálne potvrdiť monitorovací výbor Operačného programu Životné prostredie. Všetky žiadosti na uhradenie preventívnych opatrení na zabezpečenie chovov hospodárskych zvierat proti vlkom, medveďom, rysom a jastrabom budú mať po aktualizácii pravidiel nárok na stopercentnú výšku podpory.

Stopercentná podpora má chovateľov motivovať.
Stopercentná podpora má chovateľov motivovať.
Zdroj: Pavol Kostur

CHCÚ MOTIVOVAŤ

„Je dobre, že sa navýšenie podpory z Operačného programu Životné prostredie podarilo presadiť. Chápeme, že pre chovateľov je ťažké vidieť zvieratá napadnuté veľkou šelmou, je to pohľad, od ktorého sme si v poslednom storočí odvykli. Dúfam, že stopercentná podpora bude pre chovateľov motiváciou, aby si stáda aktívne zabezpečovali. Skúsenosti z Nemecka, kde majú s návratom vlkov dlhšie skúsenosti, ukazujú, že v krajine možno hospodáriť a zároveň tu môžu žiť aj šelmy,“ uviedol František Pelc, riaditeľ Agentúry ochrany prírody a krajiny ČR

Na lepšiu ochranu sa odporúča kombinácia ohradníkov a pastierskych psov.
Na lepšiu ochranu sa odporúča kombinácia ohradníkov a pastierskych psov.
Zdroj: Mark Schulman_WWF

AJ PASTIERSKE PSY

Podľa výsledkov pilotných štúdií vhodne zvolený a správne nainštalovaný ohradník pomôže zabrániť zhruba 85-percentám vlčích útokov. „Na ešte lepšiu ochranu sa odporúča kombinácia ohradníkov a pastierskych psov. Treba však povedať aj to, že stopercentnú ochranu v prírode – a nielen pred vlkmi – nemožno nikdy zaistiť,“ dodal F. Pelc.

Zdroj: AOPK ČR