Úryvok z filmu Rok na love. Lovecká lukostreľba, Bowhunting.

Na výročnej členskej schôdzi Slovenského klubu loveckej lukostreľby vystúpil a členov klubu pozdravil riaditeľ Strednej odbornej lesníckej školy v Banskej Štiavnici Ing. Miroslav Ďurovič. V tejto škole pôsobí agilný krúžok loveckej lukostreľby, ktorý v súčasnosti navštevuje 24 študentov.

Pokračovanie na nasledujúcej strane