Na najhlbšom mieste sa rozširujú do vystlaného brloha, v ktorom králik trávi väčšinu dňa, prípadne v čase nebezpečenstva sa v ňom aj skrýva. Ak mu hrozí nebezpečenstvo, varovným dupotom naň upozorňuje aj ostatné. Je to prevažne nočná zver, na pastvu vychádza v podvečer a skoro ráno. Za pekného počasia sa  rád vyhrieva na slnku. Má nielen vynikajúci sluch a čuch, ale aj bystrý zrak. Živí sa zelenými  časťami rastlín, púčikmi, kôrou mladých drevín a semenami lesných plodov. Pretože žije v  kolóniách, môže pri premnožení v blízkosti brlohov, od ktorých sa vzďaľuje najviac tristo  metrov, spôsobiť škody na lesných či ovocných stromčekoch alebo rozhrabávaním násypov, prípadne hrádzí.

Králiky divé sa rozmnožujú už od februára približne až do októbra. Po mesačnej gravidite sa v osobitnom, senom a vlastnou srsťou vystlanom, nie však veľmi hlbokom materskom brlohu rodia samičke až päť razy do roka mláďatá. Tie sú holé, slepé a môže ich byť aj okolo desať. Jeden mesiac ich dvakrát za deň dojčí a vždy keď opúšťa brloh, vchod zahrabáva. Dvojtýždňové mláďatá sú už úplne osrstené a pohlavne dospievajú  za pol roka. Králica je schopná oplodnenia hneď po okotení.

Očiste kožúška venuje veľkú pozornosť.
Očiste kožúška venuje veľkú pozornosť.
Zdroj: Jozef Ferenec

 Jej prvé mláďatá sa môžu  rozmnožovať už v prvom roku života. Takto sa jeden králičí pár môže rozmnožiť za jeden  rok až o stopäťdesiat jedincov. Ale aj napriek takémuto silnému prírastku sa ich početnosť  na Slovensku pohybuje len v niekoľkých stovkách. Stavy králikov totiž závisia od  klimatických podmienok, ale decimujú ich najmä myxomatóza, kokcidióza a králičí mor. Hromadné hynutie králikov u nás spôsobila myxomatóza, ktorú k nám zavliekli v  päťdesiatych rokoch minulého storočia. Pred touto chorobou žilo na Slovensku okolo  päťdesiattisíc králikov. Ročne sme lovili až dvadsaťtisíc jedincov tejto zveri.