Vážený pán minister Budaj,
dovoľujem si reagovať na Vaše medializované vyjadrenia ohľadne odstrelu medveďov:
1. Som veľmi rád, že ste konečne pripustili možnosť regulácie početnosti daného druhu, nakoľko situácia v niektorých regiónoch už začína byť skutočne neúnosná. Necítim sa byť v problematike natoľko zdatný, aby som dokázal povedať aká je reálna resp. optimálna početnosť medveďa na Slovensku. Avšak myslím si, že mám dosť praktických skúseností na to, aby som mohol konštatovať, že populácia druhu za posledných 30 rokov vzrástla niekoľko násobne. Svedčí o tom aj skutočnosť, že minimálne na Liptove nie je momentálne žiadny problém vidieť naraz z jedného miesta aj niekoľko jedincov (viď  foto).

Medvede
Medvede
Zdroj: Zdroj: Michal Králik

2. Na problematiku medveďa hnedého boli čerpané relatívne vysoké objemy finančných prostriedkov, určite teda máte k dispozícií relevantné dáta ohľadom súčasnej početnosti a štruktúry druhu, varianty ďalšieho vývoja početnosti populácie v nadväznosti na alternatívy manažmentu, ako aj metodiku manažmentu druhu a riešenia konfliktných situácii. Bolo by preto vhodné opierať sa v rozhodovacom procese, ako aj v mediálnych vyjadreniach o tieto podklady, pretože Vaše doterajšie vyhlásenia vedú iba k polarizácii spoločnosti a radikalizácii názorov v rámci jednotlivých táborov. Zároveň reflektujem Váš boj proti neefektívnemu využívaniu verejných zdrojov, preto verím, že ak vyššie uvedenými dokumentami (v dostatočnom rozsahu a kvalite) nedisponujete, vyvodíte z danej situácie primerané konzekvencie.

3. Neviem, ako ste prišli k názoru, že poľovníkom ide o vystrielanie medveďov. Podľa mojich vedomostí to boli práve osobnosti z radov poľovníkov, ktoré sa zasadili o ochranu medveďa na Slovensku, keď početnosť jeho populácie klesla na kritickú hodnotu. Tak isto to boli poľovníci, ktorí dokázali desaťročia početnosť druhu udržiavať na hodnote, ktorá neohrozovala kvalitu populácie a zároveň bol pri nej počet konfliktných situácií minimálny. Preto nechápem, prečo by sme to nemali zvládnuť aj v súčasnosti. Ak mi neveríte, skúste si položiť kontrolnú otázku, či je reálne ohrozená populácia akéhokoľvek druhu poľovnej zveri, ktorý je poľovníkmi aktívne manažovaný.

Ilustračná foto
Ilustračná foto
Zdroj: wikipedia.org

4. Presun kompetencii pri odstrele na zásahový tím je pre Vás gól do vlastnej bránky, čo nepochybne pochopíte ihneď, ako sa táto Vami avizovaná novinka zavedie do praxe. Spomeňte si ako profesionálne zvládol zásahový tím situáciu s medvedicou Ingrid. Som si istý, že počet takýchto prípadov bude len a len pribúdať a to ruka v ruke s extrémnou medializáciou každého prípadu. A skúste hádať, komu potom novinári nasadia psiu hlavu.
Vstúpili ste do konfliktu, ktorý ste možno nerozpútali, ale zároveň sa ho ani nepokúšate ukončiť. Mnohé veci sa z kancelárie v Bratislave javia ako dobré, jasné a bezproblémové, no ich implementácia do praxe sa ukáže ako veľmi kontroverzná. Ako príklad uvediem schvaľovací proces pre spracovávanie náhodných ťažieb ochranou prírody, ktorý síce možno na papieri vyzeral skvele, ale prax ukázala, že jej reálnym výsledkom sú len ďalšie stovky hektárov vyschnutých smrečín a miliónové škody, ktoré budú musieť daňoví poplatníci uhradiť súkromným majiteľom lesov cez ujmy.

Vážený pán minister, skúste byť v tomto prípade mediátorom a prestaňte rozdúchavať konflikt. Slovensko netvorí iba zopár ukričaných aktivistov. Slovensko sú aj desiatky tisíc ľudí na vidieku, ktorí na dennej báze zažívajú s medveďmi konfliktné situácie.

Autor: Michal Králik/facebook