Múzeum výstavou nadväzuje na predošlé prezentácie, keď v priebehu ôsmich rokov predstavilo takmer neznáme skutočnosti súvisiace s výskytom, správaním, pôvodom a súčasnou populáciou takých druhov, ako sú medveď, vlk, jeleň, bažant alebo daniel.

Témou tohtoročnej výstavy je skupina veľmi atraktívnych vtákov, ktorá je jednoznačne pýchou našej prírody. U nás žijúce kurovité vtáky, zaradené do skupiny tetrovovitých, sú predmetom mnohých diskusií jednak odborníkov, ale tešia sa aj záujmu všetkých obdivovateľov našej fauny,“ uviedol k výstave jej autor Ivan Mesároš.

(Pokračovanie na 2. strane)