Novelizácia zákona číslo 268/2022 Z. z. z 28. júna 2022 s účinnosťou od 15. októbra 2022 umožnila držiteľom zbrojných preukazov nadobúdať, držať a používať odnímateľné tlmiče hluku výstrelu. Odnímateľné tlmiče hluku výstrelu sú zaradené medzi zbrane kategórie B. Do tej patria takisto zbrane kategórie C vybavené neodnímateľným tlmičom hluku výstrelu. Tlmiče sú oprávnení nadobúdať držitelia slovenského zbrojného preukazu skupiny E, D a F. Pred kúpou samotného tlmiča musia požiadať príslušné policajné oddelenie o vydanie nákupného povolenia. Po kúpe ste na základe tohto povolenia povinný svoj tlmič hluku výstrelu prihlásiť na príslušnom okresnom riaditeľstve Policajného zboru do siedmich dní od nadobudnutia. Ak už ste urobili všetky legislatívne kroky, môžete sa vybrať s tlmičom na strelnicu alebo do poľovného revíru a tam ho otestovať.

Môj výber

Mal som niekoľko skúseností s tlmičmi hluku výstrelu, a to najmä v Škandinávii, kde je ich používanie veľmi rozšírené. Preto som aj pri výbere značky uprednostnil nórsku A-TEC. Pre zaujímavosť, túto spoločnosť založil v roku 1999 Anders E. Johansen a tlmiče najskôr vyvíjal a vyrábal len vo svojej garáži. Oproti vtedajšej bežnej technológii dosiahol veľké vylepšenia vo výkone, v hmotnosti, konštrukcii a dizajne. Stál pri zrode novej éry tlmičov. Od výroby v garáži pre poľovníkov v Nórsku sa jeho spoločnosť vypracovala na modernú továreň s rozlohou 1 400 štvorcových metrov, ktorá vyrába aj na export. Ročne produkujú viac ako 60 000 tlmičov pre trh od severnej Európy až po Južnú Afriku.

Okrem tichšej streľby je benefitom redukcia spätného rázu.

Miroslav Bilský

Zo širokej škály produktov spoločnosti A-TEC som sa rozhodol pre model H2 Mega, diameter .30 pre kaliber .300 Winchester Magnum. Ide o vylepšený modulárny MegaHertz s pokrokovejšou technológiou i dizajnom a je veľmi efektívny pri prvom výstrele pop/studená hlaveň. Modulárny znamená, že po­užívateľ si môže zvoliť jeden alebo dva moduly, výsledkom je kratší a kompaktnejší dizajn. Mega H2 má rovnakú pridanú dĺžku ako menší H2 a o 20 milimetrov je dlhší nad hlavňou. Tento model je dostupný aj pre diametre .224, .264 (6,5), .30, .338, .375, .458. Pred kúpou tlmiča hluku výstrelu sa určite poraďte s predajcom, aby bol model vhodný pre váš kaliber a závit na hlavni.

Pokračovanie na 2. strane