Snahy obohatiť  stredoeurópsku faunu o  exotické kopytníky neobišli ani územie Slovenska. Dobre to dopadlo s danielom či s muflónom. Ich „udomácnenie“ v našich končinách si dnes poľovníci pochvaľujú. Menej známa je epizóda s introdukciou paovce hrivnatej (Ammotragus lervia) z Afriky. Tá sa príliš nevydarila. Ako spomenul pred časom v PaR zoológ RNDr. Jozef Májsky, v roku 1908 sa osem jedincov ocitlo aj vo zvernici Topoľčianky, ale chov nedopadol dobre. Zato v európskych zoologických záhradách sa stala paovca hrivnatá obľúbeným, nenáročným chovancom. V rámci bývalého Česko-Slovenska sa jej darilo hlavne v Česku, kde ju chovajú nepretržite od 40. rokov minulého storočia. Zo zoo Plzeň však v 70. rokoch začali paovce unikať cez zle zabezpečené oplotenie. A potom to prišlo.

Paovca hrivnatá
Paovca hrivnatá
Zdroj: Jozef Májsky

„Najprv jednotlivé zvieratá, v  polovici 80. rokov početnejšie skupinky, celkovo asi 14 jedincov. Chov tohto kopytníka v uvedenej zoologickej záhrade síce v roku 1987 zrušili, no nahradila ho divo žijúca aklimatizovaná populácia vo voľnej prírode. Paovce sa rozmnožili do takej miery, že v  siedmich poľovných revíroch okresu Plzeň – sever žilo ku koncu minulého storočia až do 80 exemplárov. Táto exotická raticová zver sa v  prírode stala veľmi rýchlo plachá a získala reflexy svojich predkov, takže sa k  nej dalo len ťažko priblížiť,“ uviedol J. Májsky. Ako to dopadlo?

Paovca hrivnatá obľubuje skalnatý terén a riedke teplé dubiny.
Paovca hrivnatá obľubuje skalnatý terén a riedke teplé dubiny.
Zdroj: Jozef Májsky

„Na základe negatívnych skúseností s kozou bezoárovou, vysadenou na Pálave, bolo v roku 1991 nariadením okresného úradu v Plzni rozhodnuté voľne žijúcu populáciu paovce hrivnatej zlikvidovať. Ťažko povedať, či akcia prebiehala podľa predstáv zainteresovaných, no 22. augusta 1994 bola ulovená posledná dospelá samica. Následne ešte v rokoch 1999 až 2000 sa objavilo krátkodobo päť jedincov pri Rokycanoch, no tie unikli z novo založeného zverníka pri Libíne. Našťastie boli tiež rýchlo zlikvidované. Rozsiahla dotazníková akcia v tejto časti Česka v roku 2005 potvrdila, že paovca hrivnatá sa od prelomu tisícročia vo voľnej prírode na území ČR nevyskytuje.“

Paovca hrivnatá je nenáročným chovancom zoologických záhrad.
Paovca hrivnatá je nenáročným chovancom zoologických záhrad.
Zdroj: Zoo Košice

Paovcu hrivnatú chovajú aj naše zoologické záhrady. A tiež zaznamenali útek. Išlo podľa J. Májskeho o samca paovce, ktorého našťastie na jar 2009 odchytili v Suchej doline pri Košiciach, takže sa mohol vrátiť k svojim súkmeňovcom do zoo Košice.