VIDEO : Lovecký zámoček  v Tatranskej Javorine kedysi vlastnil knieža Christian Kraft Hohenlohe

 

Tatranská Javorina sa zaradila medzi významné lesnícke miesta. Informuje o tom aj tabuľa, ktorú Štátne lesy Tatranského národného parku (ŠL TANAP) 18. júna osadili pred budovou ich ochranného obvodu v tejto časti TANAP-u. Tá kedysi slúžila ako riaditeľstvo všetkých uhorských majetkov kniežaťa Christiana Krafta Hohenloheho, informujú ŠL TANAP-u na svojej webovej stránke.

„Práve s Hohenlohem je spätá významná časť histórie tejto tatranskej osady. Bol to správca jeho majetkov, lesný inžinier Eduard Kegel (1835 – 1911), kto uplatňoval progresívne postupy pri starostlivosti o javorinské lesy,“ pripomína koordinátorka vonkajšej komunikácie ŠL TANAP-u Martina Petránová.

Ďalším kľúčovým obdobím podľa jej slov boli zmeny, ktoré nastali po vzniku TANAP-u v roku 1949. Integrovaná správa územia priniesla v zmysle vtedajších právnych noriem zmeny týkajúce sa starostlivosti o prírodu. Tie zahŕňali aj obnovu hornej hranice lesa a rekonštrukciu zmenených častí lesov na prírode blízke. Ako ďalej povedala, de facto zrušenie samostatného zákona o TANAP-e prinieslo po roku 1994 podstatné zmeny aj v oblasti starostlivosti o lesy.

„Trend takzvanej bezzásahovosti, uplatňovaný často iba na základe emocionálnych kritérií, priniesol prudký zvrat v dovtedajšom postupe rekonštrukcie lesov, zhoršenie jeho stavu, ako aj stavu prírodného prostredia na mnohých lokalitách i v oblasti Tatranskej Javoriny,“ konštatuje riaditeľ ŠL TANAP-u Ján Marhefka.

(Pokračovanie na 2. strane)