TREBA RIEŠIŤ AJ ZÁKLADNÉ VECI

„Každý rok sa toto uznesenie vo vláde predlžuje a termín ukončenia sa odkladá, a my tomu už prestávame veriť. Opakuje sa situácia, keď sa pred voľbami deklaruje, že zonácia bude schválená, vždy sa finišuje a potom prichádzajú voľby a po nich sa zasa zvoľní aktivita.

Vytvára to pochybnosti aj u predstaviteľov samosprávy, že proces sa zbytočne naťahuje. To, čo samospráva požaduje a potrebuje na zabezpečenie služieb prevádzky a rozvoja našich území, sú pravidlá s rovnakými podmienkami pre všetkých,“ uviedol M. Sýkora.