V našich podmienkach postihuje z prežúvavcov najmä srnčiu zver, vzácnejšie jeleniu i danieliu. Okrem kostnej formy môže byť vo forme aktinomykózy mäkkých tkanív, veterinári ju opísali na tráviacich orgánoch jelenej zveri, ale aj na mliečnej žľaze diviačic. Z mäsožravcov poznáme prípady napríklad pri jazvecoch. Za istých okolností by sa mohol zárodkami vyvolávajúcimi aktinomykózu infikovať aj človek.

AKTINOMYKÓZA
AKTINOMYKÓZA
Zdroj: archív

Miestom vstupu infekcie do tela vnímavého živočícha je najčastejšie poranená ústna sliznica, ďasná, jazyk alebo koža. Inkubačné štádium môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov.

AKTINOMYKÓZA obr.1
AKTINOMYKÓZA obr.1
Zdroj: archív

Pri aktinomykóze čeľuste vznikajú charakteristické zdureniny kostného tkaniva (obr. 1), z ktorých v priebehu rozvoja chorobného procesu môže vytekať kanálikmi hnis obsahujúci žlté zrnká (drúzy). 

AKTINOMYKÓZA
AKTINOMYKÓZA
Zdroj: archív

Proces pri prežúvavcoch býva zvyčajne jednostranný, výnimočne pri srnčej zveri môže postihovať obe dolné čeľuste (obr. 2a – 2b). 

AKTINOMYKÓZA
AKTINOMYKÓZA
Zdroj: archív

V extrémnych prípadoch choroba spôsobuje rozsiahlu deštrukciu postihnutej časti čeľuste s deviáciou chrupu (obr. 3). Aktinomykóza mäkkých tkanív a vnútorných orgánov zveri priamo v revíroch zväčša uniká pozornosti poľovníkov. Pri aktinomykóze čeľustí postihnuté jedince nemôžu pri pokračujúcich deformáciách prijímať potravu, chudnú a zvyčajne, ak nie sú selektívne odstrelené, tak uhynú. Podozrenie na kostnú aktinomykózu sa dá pomerne spoľahlivo vysloviť podľa charakteristického makroskopického nálezu už pri prehliadke a vyvrhovaní ulovenej zveri v teréne.

AKTINOMYKÓZA
AKTINOMYKÓZA
Zdroj: archív

Najčastejšie sa však aktinomykóza, najmä srnčej zveri, zistí pri ošetrovaní a úprave srnčích trofejí. Ako sme už spomenuli, aktinomykózu hlásia poľovníci aj pri zveri jelenej (obr. 4 a 5) a celkom zriedkavo i pri danieloch (obr. 6). Z hľadiska diferenciálnej diagnostiky patologických nálezov pripomínajúcich aktinomykózu do úvahy môžu prichádzať nádory, tuberkulóza, chorobné zmeny pri traumatických poraneniach, ale aj iné.

AKTINOMYKÓZA
AKTINOMYKÓZA
Zdroj: archív

Aktinomykózu prvý raz opísali v roku 1877. Predpokladalo sa, že chorobu vyvolávajú plesne, neskôr sa potvrdil jej bakteriálny pôvod. Považujeme ju za globálne rozšírenú nákazu. V našich podmienkach bude prevalencia aktinomykózy zrejme rozšírenejšia, ako sa predpokladá, čomu nasvedčujú pravidelné zistenia pri srnčej zveri aj počas chovateľských prehliadok a výstav trofejí.

AKTINOMYKÓZA
AKTINOMYKÓZA
Zdroj: archív

Z hľadiska hygieny potravín, ak je pri kostnej aktinomykóze raticovej zveri (najčastejšie na čeľustiach) ulovený jedinec v dobrej telesnej kondícii a nezistili sa súvisiace chorobné zmeny na vnútorných orgánoch, možno po odstránení zmenených častí považovať zverinu sa požívateľnú.

AKTINOMYKÓZA
AKTINOMYKÓZA
Zdroj: archív

Zdroj: Poľovníctvo a rybárstvo 4/2020