Nepodceňujme situáciu. Na Slovensku máme najviac medveďov hnedých v novodobej histórii. Tento stav je logickým následkom nepomerne vyššej natality (pôrodnosti) ako mortality (úmrtnosti) v populácii tohto druhu. Počet jedincov rastie priam geometrickým radom. Medveď u nás nemá prirodzeného nepriateľa, ktorý by dokázal redukovať jeho stavy.

Kedysi plnil úlohu regulátora početnosti našej najväčšej šelmy človek, ale aktuálne to zákon neumožňuje. Čo bude nasledovať? Stavy medveďov budú každoročne narastať. Riešenie? Zasiahnuť môže človek alebo sa s tým vyrovná príroda po svojom. Ako? Veľmi jednoducho – chorobou, ktorá sa rýchlo rozšíri v rámci celej populácie. Takto sa vyrovná s každým živočíšnym druhom, ktorý dosiahol neúnosnú početnosť na jednotku plochy.

Medveďov je priveľa, môže u nich prepuknúť nákaza, ktorá je nebezpečná aj pre človeka.

Ján Kuchárik

Tou chorobou môže byť v budúcnosti aj besnota, ktorá nebude brať ohľad na pohlavnú či vekovú štruktúru a navyše je nebezpečná pre človeka. Takže teraz stojíme už len pred otázkou, či si vyberieme manažment medveďa hnedého so systematickou reguláciou, z ktorej bude mať spoločnosť prínos, alebo to necháme na prírodu, ktorá to skôr či neskôr vyrieši za nás a ohrozí ľudí v rôznych podobách.

Autor: Ján Kuchárik