Svetová poľovnícka výstava v Budapešti s príznačným názvom " ONE WITH NATUR" čo by sme mohli voľne preložiť ako "V jednote s prírodou", a ktorú naši susedia organizovali prakticky po 50. rokoch potvrdila, že Maďarsko je vo svete právom považované za jednu z poľovníckych veľmocí. Impozantná, tak ako propagácia, organizácia a prezentácia celej výstavy, bola obrovská hlava jeleňa pri hlavnom vstupe do areálu výstaviska, ktorú architekt navrhol zo zhodov parožia. Proste úchvatné! 

Hlava ručiaceho jeleňa vytvorená zo zhodov
Hlava ručiaceho jeleňa vytvorená zo zhodov
Zdroj: TB

Pokračovanie na nasledujúcej strane