Komisia potvrdila, že rozhodla o registrácii európskej iniciatívy občanov s názvom Za svet bez konských bitúnkov (End The Horse Slaughter Age).

Organizátori iniciatívy vyzývajú EK, aby navrhla taký právny predpis, ktorým by sa vo všetkých členských krajinách EÚ zakázalo usmrcovanie koní, ako aj ich chov a vývoz na produkciu kožušín, kože, mäsa alebo na výrobu liekov či iných látok.

Požadujú tiež zákaz diaľkovej prepravy koní v celej Európe na účely ich usmrtenia a volajú po ochrane koní pred nadmernou prácou alebo tvrdým výcvikom.

Rozhodnutie o registrácii má právnu povahu a nemá vplyv na konečné právne a politické závery eurokomisie týkajúce sa tejto iniciatívy ani na opatrenia, ktoré chce exekutíva EÚ prijať, ak iniciatíva získa potrebnú podporu.

Keďže uvedená európska iniciatíva občanov spĺňa všetky formálne podmienky, EK ju považuje za právne prípustnú. V tejto fáze sa eurokomisia ešte nevenovala obsahu návrhu. Obsah iniciatívy vyjadruje len názory skupiny organizátorov a nemožno ho považovať za vyjadrenie názorov exekutívy EÚ.

Po registrácii majú organizátori iniciatívy šesť mesiacov na to, aby začali so zberom potrebných podpisov. Ak iniciatíva získa do jedného roka milión podpisov o podpore, pochádzajúcich z aspoň siedmich rôznych členských štátov EÚ, Európska komisia sa ňou bude musieť zaoberať. Môže sa rozhodnúť, či žiadosti vyhovie alebo nevyhovie, v oboch prípadoch však musí svoje rozhodnutie odôvodniť.