Čo vás priviedlo k poľovníctvu?

Predovšetkým láska k prírode, potom tradícia v rodine, lebo môj otec i starý otec boli poľovníkmi, a tak trochu aj náhoda. Keď ocko vážne ochorel, ostali po ňom zbrane. Môj brat sa poľovníctvu nevenuje, o toto hobby však prejavil záujem môj manžel. Išla som ho preto prihlásiť na skúšky z poľovníctva. Vedúcim katedry na Lesníckej fakulte bol profesor Jozef Kodrík, a ten mi povedal, že k poľovníctvu mám predsa len bližšie ako manžel, povolaním strojár. Napokon sme sa prihlásili obaja, kurz sme úspešne absolvovali a naraz sa stali poľovníkmi. Takže som získala nielen životného partnera, ale aj výborného parťáka do revíru. Som rada, že to takto dopadlo, hoci k prírode mám vrúcny vzťah odmalička. Do šiestich rokov som často bývala u starej mamy a tety, ktorej záhrada sa končila pod horou. Teraz tiež bývame v Lieskovci, obci pri Zvolene, a pole a les máme hneď za domom.

Študenti ma občas prekvapia
Zdroj: Archív Ivety Hajdúchovej

Patríte k zakladajúcim členkám Klubu slovenských poľovníčok. Na ktorú akciu si najradšej spomínate?

Všetky klubové aktivity sú veľmi príjemné, lebo spájajú užitočné so zábavou. Prispievame k šíreniu povedomia o lesníctve, poľovníctve, ochrane a láske k prírode. Najmilšie bývajú stretnutia s deťmi, zorganizovali sme napríklad Zvieratkovo vo Valčianskej doline. V rámci Lesníckych dní vo Zvolene už tradične v našom stánku približujeme najmenším život a stopy zveri. V spolupráci so zahraničnými klubmi poľovníčok zase pripravujeme medzinárodné podujatia, ktoré sú veľmi poučné z hľadiska získavania poznatkov a skúsenosti z poľovníckej osvety a legislatívy.

Študenti ma občas prekvapia
Zdroj: Tibor Benčič

Na TUZVO prednášate predmety z oblasti ekonomiky, účtovníctva a finančného riadenia lesných podnikov. Pýtajú si od vás študenti rady aj z poľovníckej praxe?

Zväčša sa ma pýtajú na možnosti ekonomického riadenia poľovníckych združení, získavania finančných zdrojov, ale aj čo si môžu dovoliť z daňového hľadiska. Popri teórii preberáme aj iné praktické témy, najmä starostlivosť o zver, chov poľovne upotrebiteľných psov, poľovnícku výzbroj a výstroj – veď ženy chcú byť vždy pekné. Často sa ma pýtajú: „A už ste aj niečo ulovili?

VIAC SA DOČÍTATE V POĽOVNÍCTVE A RYBÁRSTVE č. 3/2019