Hromadné podujatia v režime OP musia byť ohlásené na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, pričom je potrebné uviesť presný čas a miesto jeho konania.

.
.
Zdroj: .
.
.
Zdroj: .

Zdroj: SPK