Poľovníci sa vlani zdokonaľovali v streľbe na mnohých súťažiach organizovaných Slovenským poľovníckym zväzom. S výraznou podporou zväzu sa našim reprezentantom v poľovníckej streľbe darilo aj na medzinárodnom kolbišti.

Majstrovstvá Slovenského poľovníckeho zväzu a oblastné majstrovstvá v roku 2010 organizovali z poverenia zväzu Združenie brokových klubov Trnava a okresné organizácie Zvolen a Košice-okolie. Na pretekoch sa zúčastnilo 22 012 strelcov. Hlavných rozhodcov delegovala Strelecká komisia Slovenského poľovníckeho zväzu, ktorá v roku 2010 zorganizovala aj dva kurzy pre streleckých rozhodcov a inštruktorov pod vedením Ing. Jozefa Fedoru a Ing. Štefana Engela. Prvý kurz sa uskutočnil vďaka spolupráci s dunajskostredskou okresnou organizáciou v Gabčíkove a zúčastnilo sa na ňom 27 adeptov. Druhý sme pripravili v spolupráci s trenčianskou regionálnou organizáciou na strelnici Poľovníckeho združenia Hurban Beckov za účasti 43 adeptov.

Nováčikovia

Výcvik a praktické skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok zo strelectva vykonali okresné a regionálne organizácie zväzu na vlastných alebo prenajatých schválených strelniciach v plnom rozsahu a v stanovených termínoch. Na streľbách z brokových a guľových zbraní sa zúčastnilo viac ako tritisíc kandidátov. Boli dobre pripravení a preukázali znalosti zo základov konštrukcie a činnosti strelných zbraní a streliva, teórie streľby, bezpečnej manipulácie so zbraňou, zásad bezpečnosti na strelnici a poskytovania prvej pomoci.

Kontrolné streľby

Na kontrolných streľbách sa zúčastnilo 10 584 členov zväzu, čo je o 695 menej ako v predchádzajúcom roku. V tejto súvislosti upozorňujeme, že keď sa pozvaný člen zväzu nedostaví na kontrolnú streľbu a neúčasť ani písomne neospravedlní, porušuje zväzové stanovy, čo sa posudzuje ako hrubé porušenie vnútrozväzových predpisov. Okrem bezpečnej manipulácie so strelnou zbraňou a splnenia požadovaného výkonnostného limitu odporúčame organizátorom kontrolných strelieb dbať aj na technický stav poľovných zbraní. Kontrolné streľby v roku 2010 neorganizovali okresy Banská Bystrica, Detva, Gemer, Komárno, Košice-
-mesto, Malacky, Námestovo, Nitra, Orava, Piešťany, Skalica, Sobrance, Šaľa, Tvrdošín a Zvolen.

Okresné a oblastné

Na okresných maj­strov­stvách sa zúčastnilo 2 308 strelcov. Vlastné majstrovstvá neorganizovali okresy Banská Bystrica, Dunaj­ská Streda, Gemer, Ilava, Košice-mesto, Sobran­ce, stredné Považie, Tvrdošín a Žilina. Na uznaných strelniciach v Senici-Čáčove, Trnave-Štrkoch, Zvolene-Sielnici a v Košiciach-Nižnej Hutke sa 5. a 6. júna konali oblastné majstrov­stvá v disciplínach OS-80, B-100, M-800. Okresné organizácie na ne vyslali 311 strelcov. Súťažilo sa podľa propozícií a pravidiel streleckého poriadku SPZ. Odborná spôsobilosť rozhodcovského zboru a technického personálu bola na žiaducej úrovni. Pretekári nepodali žiadne protesty.

Majstrovstvá SPZ

Najvyššie zväzové preteky sa konali na dvoch strelniciach. Disciplíny batéria a oblúkové strelište boli 19. a 20. júna v Trnave-Štrkoch, M-800 bola 26. júna vo Zvolene-Sielnici a poľovnícky desaťboj 24. a 25. júla taktiež vo Zvolene-Sielnici. Súťažilo 160 strelcov. Ústredie zväzu z rozpočtu streleckej komisie uhradilo štartovné a poskytlo náboje účastníkom, ktorí sa umiestnili do 12. miesta. Prví traja v jednotlivých disciplínach obdržali pohár, medailu, diplom a vecné ceny. Súťažiaci na štvrtom a piatom mieste dostali diplomy. Víťazom disciplín M-800 a poľovnícky desaťboj odovzdal zástupca sponzora – Českej zbrojovky guľovnice CZ 455 LUX a CZ 550 LUX. Na majstrovstvách sa mohli zúčastniť aj strelci, ktorí nesplnili postupové kritériá v oblastných pretekoch, ale sú držiteľmi titulu MS alebo I. VT SPZ. Technické zariadenia na strelištiach boli dobre pripravené. K plynulému priebehu pretekov objektívnym rozhodovaním prispeli aj členovia rozhodcovského zboru. Pretekári nepodali žiadne protesty. Disciplína Compak sporting bola zahrnutá aj do streleckej ligy. Hodnotili sa výsledky v ôsmich kolách, ktoré sa konali od 20. marca do 25. septembra striedavo na strelniciach v Trnovci nad Váhom, v Skalici a Iži. Keďže súťaž je súčasť majstrovstiev Slovenského poľovníckeho zväzu, traja najlepší strelci obdržali poháre, diplomy a boli odovzdané putovné poháre SPZ v kategóriách seniori a veteráni.

Verejné preteky

Okresné a regionálne organizácie zväzu pripravili pre členov zväzu aj otvorené – verejné preteky v rôznych poľovníckych, športových a kombinovaných discip­línach. Zúčastnilo sa na nich 4 729 strelcov. Boli dobre pripravené a prebehli v súlade so streleckým poriadkom zväzu bez vážnych nedostatkov.

Strelecká liga

Podmienky na zaradenie do vyhodnotenia ligy v disciplíne oblúkové strelište OS-80 splnilo 11 a v disciplíne M-800 12 strelcov. Každému sa rátali tri najlepšie výsledky z pretekov, ktoré sa uskutočnili na strelniciach Dolný Kubín-Istebné, Zvolen-Sielnica, Prešov-Cemjata, Malacky, Senica-Čáčov, Lučenec-Ľadovo, Veľký Krtíš-Príbelce, Banská Štiavnica, Trnava-Štrky a Trebišov. Disciplína G-400 prebehla len na troch pretekoch usporiadaných v Senici-Čáčove a vo Zvolene-Sielnici. Vyhodnotení boli pretekári s účasťou minimálne na dvoch pretekoch.

Európska špička

Pod záštitou F.I.T.A.S.C. sa 29. júna až 5. júla konali XI. majstrovstvá Európy v poľovníckej kombinovanej streľbe za účasti 157 strelcov z dvanástich štátov. Družstvo Slovenskej republiky delegované Slovenským poľovníckym zväzom tvorili Peter Krchňavý, Ing. Viliam Kocsis, Igor Solnica, Igor Nekoranec, Ing. Anton Molnár, Ing. Róbert Láska. V kategórii individuál súťažili Ing. Jaroslav Ďurík, Ivan Pandula, Ing. Jozef Horváth a Ing. Milan Pápeš. Družstvo Slovenska si v kombinácii vybojovalo pozoruhodné 3. miesto. Bronz sme získali aj v disciplíne broky. Našim strelcom patrí za vzornú reprezentáciu poďakovanie. Za materiálnu a finančnú podporu prípravy a samotnej účasti na pretekoch si poďakovanie zaslúži najmä Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu a tiež Lesy SR, Sellier & Bellot a Strelnica Hubert v Trnovci nad Váhom.  Slovenskí poľovníci sa na majstrovstvách Európy zúčastnili tretíkrát. Ak to finančné možnosti dovolia, budeme sa snažiť organizačne a technicky zabezpečiť účasť nášho družstva aj na najbližších majstrovstvách Európy v Maďarsku.

Výsledky streleckých súťaží v roku 2010

OBLASTNÉ MAJSTROVSTVÁ
Trnava-Štrky58 strel.hl. rozhodca: Mgr. Pavol KaššákBatéria
– poradie1. miesto Vojtech VargaGalanta 94/100 I. VT
2. miesto Róbert KočišNové Zámky 92/100I. VT
3. miesto Stanislav ValovičPiešťany 90/100I. VT
Zvolen-Sielnica16 strel.hl. rozhodca: Jozef Mlynárik 
– poradie1. miesto Martin ŠčipaZvolen86/100II. VT
2. miesto Igor NekoranecMartin85/100II. VT
3. miesto Ing. Marek HomolaLevice79/100III. VT
Košice-Nižná Hutka18 strel.hl. rozhodca: Ing. Ľudovít Lipai  
– poradie1. miesto Ivan DrozdíkPoprad82/100II. VT
2. miesto Kristian ŠallaiTrebišov81/100II. VT
3. miesto Branislav HalkovičPrešov75/100III. VT
Trnava-Štrky27 strel.hl. rozhodca: Mgr. Pavol KaššákOblúkové strelište
– poradie1. miesto Andrej ŠtefečekNitra76/80MS
2. miesto Igor SolnicaTrnava75/80MS
3. miesto Andrea StránovskáTrnava72/80I. VT
Zvolen-Sielnica24 strel.hl. rozhodca: Jozef Mlynárik  
– poradie1. miesto Igor NekoranecMartin75/80MS
2. miesto Michal KrchňavýKrupina75/80MS
3. miesto Daniel HuliakZvolen72/80I. VT
Košice-Nižná Hutka8 strel.hl. rozhodca: Ing. Ľudovít Lipai  
– poradie1. miesto Lukáš FedorKošice-okolie68/80I. VT
2. miesto Ing. Ján LíškaKošice-okolie65/80II. VT
3. miesto Stanislav MinárikKošice-mesto58/80III. VT
Senica-Čáčov46 strel.hl. rozhodca: Jozef Bachratý M-800
– poradie1. miesto Ing. Viliam KocsisKomárno790/800I. VT
2. miesto Ernest JurkovičMalacky790/800I. VT
3. miesto Ivan MesárošTrnava790/800I. VT
Zvolen-Sielnica35 strel.hl. rozhodca: Ing. Lambert Jokl  
– poradie1. miesto Róbert LáskaŽiar n/Hronom793/800MS
2. miesto Ladislav MäsiarOrava Dolný Kubín791/800MS
3. miesto Tibor PatakyZvolen789/ 800I. VT
Košice-Nižná Hutka35 strel.hl. rozhodca: Ing. Ľudovít Lipai  
– poradie1. miesto Rastislav ŠtramaLevoča799/800MS
2. miesto Miloslav JánošSpiš. Nová Ves796/800MS
3. miesto Jozef RobaPrešov795/800MS
MAJSTROVSTVÁ SPZ
Trnava-Štrky40 strel.hl. rozhodca: Jozef ŽilleBatéria
– poradie1. miesto Vojtech VargaGalanta94/100 I. VT
2. miesto Benjamín JurkovičNové Zámky92/100I. VT
3. miesto Pavol GulaPiešťany92/100I. VT
Trnava-Štrky21 strelcovhl. rozhodca: Jozef ŽilleOblúkové strelište
– poradie1. miesto Igor SolnicaTrnava75/80MS
2. miesto Michal GašparíkTrnava75/80MS
3. miesto Marek SýkoraNové Zámky74/80I. VT
Zvolen-Sielnica36 strel.hl. rozhodca: Jozef MlynárikM-800
– poradie1. miesto Jozef RobaPrešov798/800MS
2. miesto Rastislav ŠtramaLevoča798/800MS
3. miesto Ján ŠímaSkalica797/800MS
Zvolen-Sielnica19 strel.hl. rozhodca: Ing. Jozef Fedora Poľovnícky 10-boj
– poradie1. miesto Peter KrchňavýLesy SR932/1000MS
2. miesto Igor NekoranecTurčianska RgO905/1000MS
3. miesto Igor SolnicaLesy SR901/1000MS
4. miesto Ing. Anton MolnárŠaľa892/1000I. VT
5. miesto Juraj KelecsényiLevice892/1000I. VT
6. miesto Ing. Viliam KocsisKomárno891/1000I. VT
7. miesto Ing. Róbert LáskaLesy SR875/1000I. VT
8. miesto Ivan PandulaTurčianska RgO873/1000I. VT
9. miesto Bohuš BialikBrezno853/1000I. VT
10. miesto Ing. Ján LíškaKošice825/1000II. VT
STRELECKÁ LIGA
Oblúkové strelište OS-80    
– poradie1. miesto Andrej ŠtefečekNitra221/240
2. miesto Marek SýkoraNové Zámky220/240
3. miesto Michal KrchňavýLevice214/240
M-800  
– poradie1. miesto Ing. Róbert LáskaŽiar nad Hronom2 398/2 400
2. miesto Milan KurnátPoprad2 394/2 400
3. miesto Ladislav MäsiarDolný Kubín2 392/2 400
3. miesto Ing. Štefan BugyiLevice2 392/2 400
3. miesto Róbert SzaboKomárno2 392/2 400
6. miesto Jozef RóbaPrešov2 375/2 400
7. miesto Mahuliena SkalickáKomárno2 374/2 400
8. miesto Gustáv KósaKomárno2 368/2 400
9. miesto Peter BabicRimavská Sobota2 367/2 400
10. miesto Milan PartilaPrešov2 347/2 400
11. miesto Koloman AntalKomárno2 333/2 400
12. miesto Ing. Július Antalfi, ml.Levice2 290/2 400
G-400
– poradie1. miesto Ing. Róbert LáskaŽiar nad Hronom794/800
2. miesto Ernest JurkovičSenica773/800
3. miesto Ladislav MäsiarDolný Kubín755/800
4. miesto Pavel CsoborSenica755/800
O POHÁR SPZ
Compak sporting
– poradie1. miesto Igor SolnicaTrnava 
2. miesto Peter KrchňavýVeľký Krtíš 
3. miesto Miroslav LekéňLučenec 
4. miesto Ing. Anton MolnárŠaľa 
5. miesto Ing. Ivan PandulaTurčianska RgO 
V kategórii veterán prvé miesto obhájil Ing. Jozef Horváth z OkO SPZ Šaľa.