„Cieľom Koncepcie boja proti environmentálnej protiprávnej činnosti je zlúčením rozdrobených stráží zabezpečiť riadnu a odbornú kontrolu na úseku ochrany životného prostredia, v celej svojej šírke – tak na vode, v lese, vo voľnej krajine – teda všade mimo urbanizovaných území,“ vysvetlila K. Bocková. Dodala, že týmto krokom by sa zaručila vyššia odbornosť, jednotné riadenie a zrýchlenie dynamiky procesov.

V rámci koncepcie by sa mala posúdiť možnosť a vhodnosť integrácie lesnej, poľovníckej a poľnej stráže do Stráže prírody. Ministerstvo pôdohospodárstva pre TASR reagovalo, že obdobná úloha vyplýva z vládou schválenej envirostratégie do roku 2030. „Tá jednoznačne uvádza, že zefektívni a prepojí sa stráž prírody, lesná, rybárska, poľovnícka stráž a iné a budú spolupracovať s Policajným zborom. Detaily prepojenia a kompetencie integrovanej stráže sa zvážia pri realizácii opatrenia,“ skonštatovalo.

Envirorezort predpokladá v koncepcii vytvorenie jednej integrovanej Stráže prírody, a to spojením Stráže prírody, Vodnej stráže a Rybárskej stráže. Posúdiť by sa mala možnosť a vhodnosť integrácie lesnej, poľovníckej a poľnej stráže do Stráže prírody. Cieľom je tiež posúdiť lokality na regionálne rozmiestnenie stráže. Zvýšiť by sa podľa materiálu mala jej akcieschopnosť.