Na výstavbu karanténnej a rehabilitačnej stanice pre mačku divú v Národnej zoologickej záhrade Bojnice by sa mohlo presunúť 80 000 eur. Vyplýva to z návrhu, ktorým sa má zmeniť účel použitia kapitálového transferu. Ministerstvo životného prostredia SR predložilo materiál do medzirezortného pripomienkového konania. Zoo Bojnice predložila v roku 2018 envirorezortu žiadosť o kapitálový transfer v sume 80.000 eur. Peniaze boli pridelené na dofinancovanie druhej časti stavieb realizovaných v rámci rekonštrukcie objektov - investičná akcia Voliéra pre dravé vtáky.

„Uvedenú investičnú aktivitu nie je možné aktuálne zrealizovať, pretože by celkové výdavky na realizáciu presiahli sumu 400.000 eur, pričom tieto výdavky by mali vplyv na aktuálnu finančnú kondíciu organizácie," tvrdí ministerstvo.

Stanica pre mačku divú by mala byť využívaná na rehabilitáciu zranených, osirelých alebo hendikepovaných jedincov, zvyšovanie ich kondície a životaschopnosti na prežitie v prirodzenom prostredí. Vybudovaním by sa zabezpečili nové chovné priestory v rozsahu medzinárodne významného špecializovaného chovného zariadenia, aké na Slovensku nie je.