Starosta Igor Németh upozorňuje obyvateľov obce Abrahám na zvýšenú opatrnosť. Medvedica pri ochrane svojich mláďat može pre človeka predstavivať značné nebezpečenstvo. 

.
.
Zdroj: wikipedia.org

Medvedicu videli tak ako poľovníci, tak pozorujú aj jej pobytové znaky.  Predtým medvedicu údajne registrovali aj v susedných obciach Majcichov alebo Hoste. Teraz však treba mať oči na stopkách a sledovať jej pohyb najmä v blízkosti obce.

To že sa meveď objavuje už aj v južnejších častiach Slovenska, už nie je žiadna senzácia, ale bežná realita. Ich počet je monentále v týchto oblastiach nízky, ale netreba to brať na ľahkú váhu a dbať na bezpečnosť.