Podľa názoru riaditeľa Mestských lesov Banská Bystrica, ktorý bol publikovaný v článku 15. júna na viacerých webových portáloch, sú medvede hladné a preto ich je potrebné prikrmovať, aby neschádzali k obydliam. Štátna ochrana prírody SR by preto tieto zavádzajúce tvrdenia rada vyvrátila a objasnila problematiku prikrmovania. Okrem toho, že prikrmovanie týmto závadným krmivom ohrozuje všetky druhy zveri, ktoré majú k tejto potrave prístup, tak tieto krmoviská predstavujú pre medvede ľahko dostupný zdroj potravy, na ktorý si rýchlo navyknú a práve naopak – naučia sa túto potravu cielenie vyhľadávať aj v blízkosti človeka.

Medvedia realita
Medvedia realita
Zdroj: Stanislav Herceg/Facebook

„Dňa 03. 04. 2020 prijala ŠOP SR telefonické oznámenie o výskyte jedinca medveďa hnedého, ktorý bol podľa oznamovateľa spozorovaný dňa 02. 04. 2020 v doobedných hodinách, ako prechádza lúku v smere od poľovníckeho krmoviska v blízkosti vysielača Laskomer. Prikrmovanie zveri v predmetnej lokalite je nežiadúce, pretože atrahuje medvede do blízkosti zastavaného územia mesta Banská Bystrica,“ hovorí Marián Hletko zo Zásahového tímu pre medveďa hnedého, uvádza sa na http://www.sopsr.sk/

Ovplyvnenie priestorového rozptýlenia jedincov medveďa hnedého vplyvom prikrmovania zveri, bolo preukázané viacerými vedeckými štúdiami. Podľa mapky sú niektoré z nelegálnych krmovísk umiestnené iba niekoľko metrov od ľudských obydlí, prípadne v lokalitách s častým výskytom turistov. Marián Hletko zároveň upozorňuje aj na fakt, že úspešnosť reprodukcie medveďa hnedého, ako aj prežívanie mláďat priamo súvisí s potravnou ponukou a preto je dostupnosť vysokoenergetickej potravy rovnako významná pre populáciu, ako aj pre samotného jedinca, v dôsledku čoho dochádza k nižšej mortalite a naopak k vyššej natalite druhu.

Mapa nelegálnych krmovísk na území Poľovného revíru Banská Bystrica/zdroj: Zdroj: ŠOP SR
Mapa nelegálnych krmovísk na území Poľovného revíru Banská Bystrica/zdroj: Zdroj: ŠOP SR
Zdroj: Zdroj: ŠOP SR

Podľa zistení z terénnych obhliadok krmovísk je ŠOP SR toho názoru, že sústredenosť voľne žijúcej zveri na krmoviskách môže vyvolávať zvýšený prenos parazitárnych a infekčných ochorení, čo treba mať na zreteli aj v súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných.  „Predkladané krmivo môže obsahovať zvýšené množstvo bioakumulatívnych kontaminantov. Mikroskopické huby ako Aspergillus flavus, Aspergillus parasiticus a Aspergillus nomius sú pri nesprávnom skladovaní obilia a kukurice zodpovedné za tvorbu aflatoxínov, ktoré môžu spôsobovať o.i. poruchy reprodukcie, gastroenteritídy, vykazovať toxické účinky na pečeň a obličky a pri konzumácií väčšieho množstva kontaminovanej potravy aj úhyn raticovej zveri, vtákov a ďalších druhov živočíchov. Konzumácia veľkého množstva jadrového krmiva môže u prežúvavej zveri vyvolať akútnu acidózu bachora,“ vysvetľuje ŠOP SR vo svojom podnete pre Okresný úrad Banská Bystrica.

Pokračovanie je na strane č. 2