Fibropapilomatóza je nádorové vírusové ochorenie. Na Slovensku ho prvý raz odborne opísali a diagnostikovali v roku 1998 pri srncovi v okrese Skalica. Neskôr sa zistilo, že v regióne boli prípady už v roku 1992. Poľovníci však považovali nádory na koži za dôsledok kontaminácie pesticídmi po záplavách na rieke Morave. Choroba nemala charakter hromadného výskytu a hynutia zveri, preto ju ani nehlásili (A. Žúrek, 1998). Až opakované prípady (obr. 1) v roku 1998 podnietili užívateľov revírov nálezy oznámiť. Choroba sa v krátkom čase stala problémom pri srnčej zveri aj v okolitých štátoch. Na Slovensku ju do roku 2020 hlásili z 38 okresov.

NÁDOROVÁ FIBROPAPILOMATÓZA
NÁDOROVÁ FIBROPAPILOMATÓZA
Zdroj: archív autorov

JELENIA ZVER

Na stránkach nášho časopisu bola častou témou ako nákaza srnčej zveri. Túto predstavu podporovala absencia nálezov pri jeleňovi lesnom. Po prvých záchytoch pri jelenej zveri sa stala témou niekoľkých študentských záverečných prác a jednej dizertačnej práce na Lesníckej fakulte TUZVO vo Zvolene. Prvé nálezy pri jelenej zveri v roku 2009 (E. Krajniak, P. Garaj, 2009) pochádzali z okresov Nové Zámky a Zlaté Moravce (obr. 2) a (obr. 3). V roku 2020 ju pri jelenej zveri hlásili už z 30 okresov. Rozbor jej výskytu prekvapivo naznačil, že razancia nákazy pri jelenej zveri môže byť v konečnom dôsledku vyššia ako pri srnčej.

NÁDOROVÁ FIBROPAPILOMATÓZA
NÁDOROVÁ FIBROPAPILOMATÓZA
Zdroj: archív autorov

Za dvadsať rokov sa zistila pri srnčej zveri v spomenutých 38 okresoch, kým za desať rokov od prvého opisu ju pri jelenej zveri evidujeme v 30 okresoch. V rámci poľovníckej rajonizácie ju navrhujeme monitorovať aj podľa poľovných oblastí, nielen podľa územného členenia. Ako modelový prípad sme zhodnotili výskyt nákazy pri jelenej zveri v poľovnej oblasti J XXVIII Tribeč, ktorá zasahuje na územie piatich okresov, z toho v štyroch ju aj zistili.

Celý článok si prečítajte v najnovšom čísle PaR 10/2020