Film má edukačný charakter a jeho hlavnou úlohou je búrať mýty a predsudky ľudí voči medveďom, čím nadväzuje na projekt živých kamerových prenosov z pohoria Veľkej Fatry.

Námet a scenár:  Ján Kuchynka,  Ing. Juraj Žiak a Ondrej Pelikán

Pozvánka
Pozvánka
Zdroj: Zdroj: npvelkafatra.sopsr.sk

Spolupracovali:    Ing. Slavomír Finďo, CSc – ústredie ŠOP SR.,  Správa NP Veľká Fatra  –  Mgr. Peter Vantara,  Ing. Ivan Milan, Ing. Július Schestág,  externe: Miroslav Tvarožný, Tomáš Berger, František Stýblo, Ivan Daráni, Bc. Miriama Mikušová,  ďalej:  Spoločnosť pre vzdelávanie a environmentálnu výchovu ( Slovak Wildlife Education )  Spoločnosť pre Karpatskú zver  (Carpathian Wildlife Society) a Kukaj.sk. Premiéra filmového dokumentu sa uskutoční dňa 16.9. 2019 v Martine v priestoroch  barmúzeum  v Malej hore.  Všetci ste srdečne vítaní !