Monitoring a mapovanie vtáctva pre nový Atlas vtákov SR boli v roku 2019 zrealizované v rámci tzv. malých členských projektov v spolupráci s SOS/BirdLife Slovensko na území v pôsobnosti niekoľkých našich Správ Chránených krajinných oblasti (CHKO) a národných parkov (NP).

Dialo sa tak napríklad aj v pôsobnosti Správy CHKO Ponitrie v okresoch Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Topoľčany, Nitra, Zlaté Moravce a Levice. Samotné mapovanie prebiehalo na vybraných lokalitách podľa pokynov koordinátora mapovania Jozefa Ridzoňa. Zisťovali sme výskyt, čo najvyššiu preukázateľnosť hniezdenia a početnosť.

Sova
Sova
Zdroj: Shutterstock

Na základe zistených výsledkov sme v konkrétnych prípadoch zabezpečovali aj ochranu na ohrozených lokalitách. Nakoľko Správu CHKO Ponitrie finančne podporila SOS/BirdLife Slovensko finančným príspevkom na pohonné hmoty, mohli naši pracovníci zrealizovať viacero ciest do terénu aj v rámci víkendov s využitím súkromných motorových vozidiel. Zaznamenaných bolo celkom 12 druhov hniezdiacich dravcov, 6 druhov sov a 120 druhov ostatného vtáctva.