Páchatelia protiprávnych aktivít neváhajú usmrtiť či zraniť vzácne druhy dravcov ako sokol rároh, haja červená, orliak morský či orol kráľovský. Polícia Slovenskej republiky, spolu s odborníkmi z organizácie Ochrana dravcov na Slovensku, realizuje preventívne kontroly v hniezdnych a lovných teritóriách uvedených druhov, ktoré sú súčasťou poľovníckych revírov. 

Veľké zorné pole mu umožňuje pozorovať obe strany a súčasne mať prehľad o čomkoľvek, čo sa blíži zozadu.
Veľké zorné pole mu umožňuje pozorovať obe strany a súčasne mať prehľad o čomkoľvek, čo sa blíži zozadu.
Zdroj: Shutterstock

Chceme požiadať všetkých našich členov, nakoľko vieme, že mnohí z Vás aj v tomto období individuálne pracujete v revíroch, aby ste prispeli svojou aktivitou a pomohli pri vyhľadávaní uhynutých tiel dravcov, viac si všímali okolie ozimín, osiatych polí, či remízok, kde viete, že sa dravce dlhodobo zdržiavajú, hniezdia či lovia potravu, alebo si tiež všímali pohyb podozrivých cudzích osôb. Problematika otráv chránených druhov živočíchov a voľne žijúcej zveri patrí medzi najzávažnejšie formy environmentálnej trestnej činnosti. Ide o mimoriadne nebezpečnú činnosť pre spoločnosť, kde okrem usmrcovania živočíchov vzniká priama hrozba aj pre človeka. Chráňte seba, svoje rodiny, domáce zvieratá i voľne žijúcu zver pred týmto nebezpečím. Buďte prosím súčinní a nápomocní ako Polícii SR, tak Ochrane dravcov na Slovensku.

Orol skalný
Orol skalný
Zdroj: Shutterstock

Zdroj: SPK/Ing. Alojz Kaššák

Príloha 1: Výzva pre členov SPK na podporu odhaľovania vtáčej kriminality

Príloha 2: Polícia a ornitológovia kontrolujú dodržiavanie zákona v území orlov kráľovských