O aktuálnom priaznivom stave jeho populácie na našom území, o financiách, ktorými je dotovaná ochrana vlka na Slovensku, ani o tom, čo by nastalo po úplnom zákaze lovu tejto veľkej šelmy. Verejne vyzvala mimovládne organizácie a záujmové skupiny, aby „upustili od zavádzania laickej verejnosti, ktoré šíria na sociálnych sieťach“. Za také pokladá aj vyjadrenie, že vlka musíme chrániť celoročne a o prípadných výnimkách musia rozhodovať skutoční odborníci, nie záujmové skupiny.

Ilustračná fotografia
Ilustračná fotografia
Zdroj: Shutterstock

Slovenská poľovnícka komora je členom odbornej skupiny na určenie kvóty lovu vlka dravého a spolutvorcom schváleného Programu starostlivosti o vlka dravého na Slovensku (PSoV), na ktorom sa podieľala Štátna ochrana prírody SR, Ministerstvo životného prostredia SR, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Technická univerzita vo Zvolene, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Národné lesnícke centrum vo Zvolene, Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora, Združenie miest a obcí Slovenska, ako aj mimovládne organizácie Slovak Wildlife Society a Lesoochranárske zoskupenie VLK.

Celý článok si prečítajte v Poľovníctve a rybárstve 11/2019