Práve sa chystáte na Devana bál v Bratislave. Na čo sa najväčšmi tešíte?

Teším sa, samozrejme, na kolegyne z klubu poľovníčok, pretože ich málo vídavam. Občas sa o nich dočítam v tlači, ale komunikujeme aspoň cez facebook. Verím, že sa dobre zabavíme.

Čomu sa venujete profesionálne?

Pracujem ako špeciálny pedagóg na základnej škole v Moldave nad Bodvou, ktorú navštevuje päťsto rómskych detí, väčšinou z osád. Učím deti s mentálnym postihnutím. Mám triedu s deviatimi žiakmi, každému sa venujem individuálne. Je to náročné povolanie, ale blízke môjmu srdcu. Musím sa však pochváliť, že sedem z nich som už priviedla k základom poľovníctva. Chodievame do prírody, pozorujeme zver, vedia, že sa tam majú pohybovať potichu.

(Pokračovanie na 2. strane)