Spamätá sa diviačia zver z intenzívneho lovu, ktorému je vystavená v súvislosti s AMO? Stále medzi poľovníkmi cítiť obavy, že intenzívnym lov diviačej zveri v rámci prevencie proti šíreniu AMO prídu v budúcnosti o túto zver. Niektorí sa zdráhajú ju "vystrieľať", prepokladajú, že keď riziko moru pominie, ťažko by sa potom obnovila populácia diviačej zveri v ich revíri. Je na mieste robiť si takéto starosti? Česi poznajú odpoveď. S intenzívnym odlovom diviačej zveri mali skúsenosť v roku 2017, keď likvidovali ohnisko nákazy AMO v Zlínskom kraji. Aj vtedy Štátna veterinárna správa Českej republiky v spolupráci s ministerstvom poľnohospodárstva vyplácala zástrelné a nálezné, ktoré malo motivovať k lovu a vyhľadávaniu uhynutých jedincov čiernej zveri. Tieto opatrenia zabrali, podarilo sa odstrániť nákazu v Zlínskom kraji a zabrániť šíreniu moru na ďalšie územie. No obnovila sa diviačia populácia po takom drastickom zásahu?

Zisťovali to vedci z Výskumného ústavu lesného hospodárstva a poľovníctva. Ako informuje portál ekolist.cz , monitorovali diviačiu zver severovýchodne od Zlína, priamo v bývalej „vysoko rizikovej oblasti“ s rozlohou približne 5 430 hektárov. Na účely sledovania pomocou fotopascí vybrali lesné celky s výmerou vyše 50 hektárov. Monitoring prebiehal od mája 2018 celých 86 dní a potom za rovnakých podmienok v roku 2019. Na čo prišli? Diviaky sa do oblasti po epidémii vrátili už v prvom roku, obavy o ich stratu teda nie sú opodstatnené. Z roka na rok (2018 – 2019) bolo dospelej zveri približne 14,7× viac, lanštiakov približne 6,1× viac a prasiatok dokonca 87,3×viac. Zmenila sa veková štruktúra, ale je zrejmé, že ani intenzívny lov čiernej zveri nemá za následok jej dlhodobé vymiznutie.

Viac vo fotogalérii