Sova dlhochvostá (Strix uralensis) je po výrovi druhá najväčšia u nás hniezdiaca sova. Celkové sfarbenie je sivé, na chrbtovej strane tmavšie, s početnými tmavými pozdĺžnymi škvrnami. Vyskytujú sa svetlejšie aj tmavšie sfarbené jedince. Oči má čiernohnedé. Počas letu je nápadný jej chvost, ktorý je výrazne dlhší, ako majú iné druhy sov.
Už koncom zimy sa na hniezdisku ozýva zvláštnym húkaním, ktoré nie je počuť tak ďaleko, ako pri nie ktorých iných druhoch sov. Hádam aj preto dosť často uniká pozornosti  ornitológov. Hniezdi v starších lesoch, najmä zmiešaných (buk, jedľa, smrek), ale môže hniezdiť aj v čisto listnatých alebo ihličnatých lesoch. Najradšej hniezdi v dutinách stromov, v zlomených a vyhnitých kmeňoch a veľmi rada obsadzuje pripravené umelé hniezdiská, búdky. Zahniezdi aj v opustených hniezdach dravcov.

Strix uralensis
Strix uralensis
Zdroj: Stanislav Harvančík

Samica znáša v marci až apríli zväčša tri až päť vajec, ktoré zahrieva 27 až 29 dní. O mláďatá sa starajú obaja rodičia, samec loví a prináša potravu, samica ňou kŕmi mláďatá. Sova dlhochvostá je jednou z mála sov, ktoré pravidelne a vytrvalo útočia na človeka, ohrozujúceho mláďatá v hniezde alebo po ich vylietaní z hniezda. Hniezdna starostlivosť trvá okolo 35 dní, ale ešte dlho po opustení hniezda sú mláďatá odkázané na starostlivosť svojich rodičov. Drobné hlodavce, ktoré loví ako typicky lesná sova priamo v lesných porastoch, len zriedkavo, najmä v zime, loví na otvorených priestranstvách, lesných rúbaniach a podobne. Zriedkavejšie loví aj drobné vtáky, obojživelníky a príležitostne aj hmyz.

Dĺžka tela: 50 až 59 cm
Rozpätie krídel: 103 až 124 cm
Hmotnosť: samec 800 až 1 100 g

Spracoval: Pef