Takisto tam bola pozorovaná mláďatá vodiaca kačka úzkozobá, kačička obojková. Druhy, ktoré u nás doteraz nehniezdili a ani tu nie je ich prirodzený areál. V čom je problém? V tom, že unikli nezodpovednému chovateľovi, neskôr zahniezdili a ich prirodzený areál je aj tisícky kilometrov ďaleko. Vypúšťanie nepôvodných druhov je prísne limitované, lebo nikdy sa nedá odhadnúť, ktorý z druhov sa začne správať invázne s negatívnymi dopadmi na pôvodné druhy. Uvedené druhy vodiace mláďatá pozoroval Samuel Pačenovský, Zdroj: SOS/BirdLife Slovensko/facebook