Počas minulého roka riešili inšpektori desiatky prípadov predaja slonoviny prostredníctvom internetu. Najvyššiu pokutu sme uložili vo výške 5000 eur.

"SIŽP upozorňuje, že predaj akýchkoľvek predmetov alebo ich častí vyrobených zo slonoviny, bez preukázania spôsobu nadobudnutia či predloženia potvrdenia CITES, je porušením zákona," poukázali inšpektori. Dodali, že obchod so slonovinou je prísne regulovaný medzinárodným dohovorom a európskymi nariadeniami o regulácii obchodu s ohrozenými druhmi.

Zvýšený dopyt po slonovine viedol podľa SIŽP k masívnemu zníženiu celej populácie živočíchov a k ohrozeniu existencie tohto druhu. "Vďaka legislatíve, obmedzeniam, kontrole a sankciám sa síce darí zamedziť masívnemu obchodovaniu, no záujem o takéto predmety je stále značný," skonštatovala.

Za porušenie zákazu hrozí pokuta do výšky takmer 10.000 eur v prípade fyzických osôb. Právnickým osobám hrozí pokuta do 33.000 eur. "Ak vás prichytia s predmetom, ktorý obsahuje slonovinu, hrozí vám obvinenie pre obchodovanie s ohrozenými druhmi, sankcie a prípadne aj súd," upozornili inšpektori.

Najväčší dopyt po slonovine je v ázijských krajinách, kde funguje nezákonný lov a obchod. Najkritickejšie obdobie pre obchod so slonovinou bolo podľa SIŽP v rokoch 2012 až 2017. Celosvetovo úrady odobrali 280 ton surovej slonoviny.