TASR o tom informoval Matej Repel zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SOS)/Birdlife Slovensko. „Krakľu belasú môžeme pokojne nazvať drahokamom medzi vtákmi slovenských nížin. Na Slovensku však hniezdila naposledy v roku 2010, na východnom Slovensku sme nezaznamenali hniezdenie dokonca už 24 rokov a viac ako štyri páry hniezdili na Slovensku naposledy v minulom tisícročí,“ spresnil M. Repel.

Krakľa belasá
Krakľa belasá
Zdroj: Tibor Bédi

Ako z mnohých krajín Európy aj zo Slovenska krakľa podľa M. Repela na mnohé roky vymizla pre dramatický pokles jej stavov v dôsledku zmien poľnohospodárstva. Je viazaná na otvorenú, ale pestrú poľnohospodársku krajinu s dostatkom potravy. Ďalšou dôležitou podmienkou pre jej hniezdenie je dostupnosť hniezdnych príležitostí. „Prirodzene hniezdi v stromových dutinách po ďatľoch, ktorých je však v poľnohospodárskej krajine nedostatok, a preto veľmi rada využíva na hniezdenie vtáčie búdky,“ uviedol.

(Pokračovanie na 2. strane)