VIDEO: Nebezpečné medvede

Upozorňuje na to obec Letanovce v súčinnosti so Správou Národného parku (NP) Slovenský raj. Pripomína, že ide o územie NP a prirodzenú lokalitu výskytu medveďa, pričom bol v Letanovskom mlyne sporadicky pozorovaný aj v minulosti.

„Prosíme občanov, aby rešpektovali návštevný poriadok NP Slovenský raj a najmä sa vyhýbali pobytu v tejto lokalite po zotmení, čím minimalizujú riziko stretu s medveďom,“ uvádza obec na svojej webovej stránke.