Vyplýva to zo zimného sčítania netopierov, ktoré každoročne organizuje Správa Národného parku (NP) Slovenský kras. Národný park o tom informoval na svojej oficiálnej stránke s tým, že do konca sčítania ostáva skontrolovať ešte približne desiatku podzemných priestorov.

"Najpočetnejším druhom netopiera bola aj tentoraz večernica malá. Na treťom najväčšom zimovisku týchto netopierov v Európe bolo zaznamenaných 62.000 jedincov, čo je historicky tretí najvyšší zistený počet na tejto lokalite. Medzi ďalšie početné druhy patrili podkováre južné, netopiere obyčajné, lietavce sťahovavé či netopiere ostrouché," priblížil národný park.

Odborníci zo správy NP monitorovali počas zimy viac ako 60 lokalít na území národného parku. Cieľom systematického zimného sčítania netopierov je sledovanie zmien početnosti jednotlivých druhov netopierov. Kým u netopierov obyčajných a netopierov ostrouchých pozorujú odborníci na väčšine lokalít pokles početnosti, u iných druhov evidujú nárast populácie.

Tohtoročná zima patrila podľa Správy NP Slovenský kras medzi najslabšie od začiatku systematického sčítania netopierov na Slovensku, výsledky sú však v prípade väčšiny druhov uspokojivé. "Prekvapením bol pomerne vysoký počet chladnomilnejších uchaní čiernych na všetkých kontrolovaných lokalitách a taktiež výskyt večernice severskej a večernice pestrej, ktoré sme zvykli pozorovať iba počas skutočne tuhých zím," dodali ochranári.

Národný park Slovenský kras je s výskytom viac ako 1300 jaskýň najvýznamnejším územím zimného, ako aj letného výskytu netopierov na Slovensku. Do pravidelného zimného sčítania netopierov je na území Slovenského krasu zaradených približne 100 podzemných priestorov. Ide najmä o jaskyne a priepasti, ale kontrolujú sa aj štôlne a pivničné priestory, ktoré poskytujú netopierom vhodné prostredie na zimný spánok. Prvé zimné sčítanie netopierov v Slovenskom krase sa konalo v zimnej sezóne na prelome rokov 1991 a 1992.