Na výstave, ktorá zahrňuje hospodárenie v lesoch, poľovníctvo, rybárstvo, včelárstvo, ochranu prírody, biodiverzitu a jej budúcnosť, reprezentuje Slovensko stánok s jednou z najväčších rozlôh na výstavisku, informuje na svojej stránke MPRV SR.

Pod záštitou Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) sa návštevníkom predstavujú inštitúcie podieľajúce sa na formovaní tváre slovenskej krajiny: LESY SR š.p., Vojenské lesy a majetky š.p., Štátne lesy TANAP, Národné lesnícke centrum, Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Múzeum vo Svätom Antone, Slovenské poľnohospodárske múzeum, agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO š. p., Slovenská poľovnícka komora, Únia neštátnych vlastníkov lesov, Slovenská poľnohospodárska univerzita a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Naša expozícia je dôkazom toho, že všetky zúčastnené organizácie sú  vzájomní partneri, ktorí pracujú v prospech slovenskej prírody.

(Pokračovanie na 2. strane)